All posts by Phouthasone

Talents Tokyo 2018 Call for Entries

Application Submission Period: May 15 – June 15, 2018

Please see the official website for more details on the project and application.
http://talents-tokyo.jp/2017/news/talents-tokyo-2018-call-for-entries

Talents Tokyo 2018 (TT2018), the Asian talent development and networking platform for film, will take place again from November 19 (Monday) to November 24 (Saturday), 2018 during the 19th TOKYO FILMeX. We will welcome applications from May 15 (Tuesday) to June 15 (Friday), 2018.

We look forward to receiving the entries from young filmmakers and producers!
A related website of the Japan Foundation Asia Center.
http://jfac.jp/en/culture/news/n-talents-tokyo-entry-2018/

CALL FOR PAPER – The 6th Japanese Studies Association

The 6th Japanese Studies Association in Southeast Asia (Indonesia): “Global Dynamics Impacts to Japan – Asean Relations”

Deadline for abstract submission: 10 May 2018

Notification of acceptance: 30 June 2018

Deadline for early bird registration: 31 August 2018

Deadline for full paper submission: 30 October 2018

For more information visit the below:
http://asji.or.id/conference/details/116/Global-Dynamics-Impacts-to-Japan-Asean-Relations

ເບີ່ງຮູບເງົາສັ້ນມ່ວນໆ! ທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງໂດຍນັກສຶກສາອາຊ້ຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໂດຍໂຄງການ Action! Asia #04 – Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students Are Now Available Online

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງຮູບເງົາສັ້ນທັງໝົດ 3 ເລື່ອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Action! Asia #04, ມີລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ້ນີ້: Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students

1.”Daily train” (Drama), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/WjWAqqb0n4g
2.”Your shirt, My socks” (documentary), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/gwhdNaP_z2k
3.” The image of Secret” (documentary), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/u1OzBJbkdK8

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກສຶກສາລາວ ຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Action! Asia! #04

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ຊຶ່ງຈັດໂດຍ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation Asia Center), ໄດ້ລິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 27/2/2018 – 12/3/2018     (14 ວັນ). ຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນັກສຶກສາ 3 ຄົນ ແລະ ອາຈານ 1 ທ່ານ ຈາກປະເທດລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດຮູບເງົາ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງຮູບເງົາສັ້ນຂອງບັນດາຕົວແທນນັກສຶກສາຈາກປະເທດອາຊ້ຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ, ນັກສຶກສາລາວ 3 ຄົນຄື: 1) ທ້າວ. ພຸດທະໜອມ ແກ້ວປະເສີດ, 2) ນາງ. ວຣາວົງ ພະຈັນ, 3) ທ້າວ. ໄຊຍະເວດ ແກ້ວວິໄລ ຈາກສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງນີ້:

1) ທ້າວ ພຸດຖະໜອມ ແກ້ວປະເສີດ

ໃນໂຄງການຂອງ Asia Action 4 ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມ Daily train ໂດຍມີ ສະມາຊິກ ຈາກຕ່າງໆອີກ 4 ຄົນ ຈາກ 4 ປະເທດ ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທຳໜັງສັ້ນ Daily train ນ້ອງໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: Gaffer, poster design, camera assistant, Trailer editor, post production assistant. ຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຖ່າຍທຳຫນັງຫຼາຍຂື້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຖ່າຍທຳ, ຈັດສາກ, ຈັດແສງ ລວມໄປເຖິງເທັກນິກການຕັດຕໍ່ ແລະ ການກະກຽມກ່ອນສາຍ. ໄດ້ຮັບການສອນ, ແບ່ງປັນປະສົບການຈາກໜູ່ຄູ່, ລຸ້ນອ້າຍ, ອາຈານທີ່ມີປະສົບການໃນຫນ້າທີ່ຂອງຕົນແບບສະເພາະດ້ານ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບມິດຕະພາບ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກດີຈາກໝູ່ ແລະ ຜູ້ດູແລຄົນຍີ່ປຸ່ນບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍ່ມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນເລື່ອງຕ່າງໆ

2) ນາງ ວຣາວົງ ພະຈັນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ And… Action! Asia 2018 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍທາງ Japan Foundation ທີ່ ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໂດຍກຸ່ມຂອງນ້ອງແມ່ນໄດ້ເຮັດສາລະຄະດີສັ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ “The Image Of Secret” ເຊິ່ງນ້ອງເອງໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ເປັນ Script Supervisor ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ຕ່າງໆພາຍໃນ ທີມ. ຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ນ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ ກັບ ນາໆຊາດກໍຄືການຮັບຟັງ, ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງສະມາຊິກ ທຸກໆຕຳແຫນ່ງໃນທີມ. ເພາະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜົນງານທີ່ດີນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຄວາມໄວ້ເນື້ອ ເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທຸກຄົນນັ້ນເອງ.

3)  ທ້າວ ໄຊຍະເວດ ແກ້ວວິໄລ

ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ and Action Asia #04. ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ນ້ອງ ໄດ້ໄປຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນການເຮັດຫນັງສັ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນເປັນເວລາ 14ມື້. ນ້ອງຢູ່ໃນທີມ Your shirt, My socks. ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 8 ຄົນ.ເຊິ່ງມີຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ:ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ. ນ້ອງເຮັດຫນ້າທີ່ໃນທີມເປັນ Key Grip, Camera assistant, Poster design, Film slate. ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ນ້ອງໄດ້ມີໂອກາດ ໄປເຮັດຫນັງສັ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍປະເທດ. ນອກຈາກການທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນທາງດ້ານການເຮັດຫນັງສັ້ນແລ້ວ,ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄິດປະສົບການ,ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ໄດ້ຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ໄດ້ຫມູ່ເພື່ອນໃຫມ່ໆ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກຜູ້ກໍາກັບ ແລະ ຄູອາຈານຫຼາຍທ່ານທີ່ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ນໍາມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຈຸດທີ່ຜິດພາດ ແລະ ຈະນໍາເອົາມາ ໝູນໃຊ້ໃນການເຮັດຫນັງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ທ້າຍນີ້ນ້ອງຂໍຂອບໃຈ ASIA center Japan Foundation Asia Center ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຸກທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດີໆແບບນີ້ເກີດຂື້ນ.

当事務所の海外調整員を現在公募中!- ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ປະສານງານຕ່າງປະເທດຂອງສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ສະເພາະຄົນຍີ່ປຸ່ນ)

当事務所の海外調整員について、東京本部ウェブサイトにて公募開始されました。詳細は以下をごらんください。https://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/ac_180523.html

ທ່ານທີ່ສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະສານງານຕ່າງປະເທດ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ້ຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ໂຕກຽວນີ້: https://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/ac_180523.html

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2018 (ຜູ້ທີ 2)

ຜ່ານການສຳພາດ ທ. ວຽງນະຄອນ ໄຊຍະສອນ ຫຼື ປ໊ຽກ ຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມງານ TPAM 2018  ຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ຄື:

 1. ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງໃດແດ່?
  ຕອບ: ຕົນເອງໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ດ້ວຍການໄປທີ່ສະຕູດີໂອ BankArt Studio, KAAT Kanagawa theatre, YCC Yokohama Creativecity Center ທີ່ເມືອງ ໂຢໂກຮາມາ ແລະ ເມືອງ ນາກາ ເມກຸໂຣ, ຊິບຸຍະ, ທີ່ ໂຕກຽວ
 2. ໃນງານໄດ້ພົບກັບໃຜແດ່? ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃດແດ່ໃນອະນາຄົດ?
  ຕອບ: ໄດ້ພົບກັບຫຼາຍຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຜະລິດງານຈາກ ບັນດາປະເທດເຊັ່ນ:ເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ, ໃຕ້ຫວັນ, ປະເທດໃນກຸ່ມອາຊ້ຽນ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ກໍ່ໄດ້ພົບກັບນັກຮ່ວມອາຊີບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟິລິບປິນ ຊຶ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບເປີດໂຕະປະຊຸມນຳກັນຊື່ວ່າ: New Trend of Dance in Laos and Vietnam ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືມີແຜນທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການສະແດງການເຕັ້ນ Street Dance ປະສົມຮ່ວມກັນກັບ CheerDance ແລະ ເລື່ອງການຜະລິດໂປຮເຈັກ.
 3. ຄິດວ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ການຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ຕົນເອງຈະເອົາມາພັດທະນາ ກັບການເຕັ້ນໃນລາວແນວໃດ?
  ຕອບ: ຫຼັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມງານTPAM ຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສະແດງເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນ:ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຕັ້ນເພາະວ່າການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ພົບກັບ ນັກເຕັ້ນຄົນຍີ່ປຸ່ນຊື່ ທ່ານ ອາກິໂກະ ແລະ ນັກອອກແບບທ່າເຕັ້ນຈາກ ໂອດສະຕາລີ ຊຶ່ງລາວໄດ້ແນະນຳ ແລະ ອະທິບາຍວິທີການເຮັດການສະແດງ, ແນວທາງການເຕັິ້ນແບບ ສະຕຣີດແດນປະສົມ ຄອນເທັມພໍແລລີ້ ທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດຈິງໃນສັງຄົມ.
 4. ສິ່ງທີ່ ປ໊ຽກປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?
  ຕອບ: ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ຮັກສາຄວາມສະອາດຫຼາຍ, ມີຄວາມເຄົາລົບສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ,ເປັນຄົນມີນ້ຳໃຈ, ລະບຽບສັງຄົມ, ອາຫານຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບ ໃຈໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ວ່າຈະເປັນການແນະນຳທາງ, ການບໍລິການ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
 5. ຖ້າມີໂອກາດໜ້າ ຕົນເອງຢາກເຂົ້າຮ່ວມງານອີກບໍ? ແລະ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນລັກສະນະງານແນວໃດ?
  ຕອບ: ເຈົ້າ, ຖ້າມີໂອກາດກໍ່ຢາກຮ່ວມງານນີ້ອີກ. ສຳລັບໂອກາດໜ້າຢາກປະກອບສ່ວນໃນການ ຮ່ວມການສະແດງເທິງເວທີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ລັກສະນະຮູບແບບການເຕັ້ນຂອງຕົນເອງ ແລະ ວຽນຈັນ ສະຕູດີໂອ.
 6. ປ໊ຽກຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແນວໃດສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ ໃນຄັ້ງໜ້າຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?
  ຕອບ:  ສິ່ງທີ່ຄວນກະກຽມຫຼັກໆມີຄື:

– ສຳລັບພາສາອັງກິດຖ້າຈະດີແທ້ຄວນມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ດີຫຼາຍເພາະຈະໄດ້ເຮັດວຽກກຸ່ມກັບຫຼາຍປະເທດ ພ້ອມທັງຟັງການບັນລະຍາຍຕ່າງໆ.
– ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສຶກສາເນື້ອໃນຂອງງານ TPAMໃຫ້ດີກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມ,ຖ້າມີໂອກາດໄດ້ໂຊກໍ່ຄວນໄປຮ່ວມຍິ່ງດີ, ລວມທັງເອົານາມບັດຕິດໂຕໄປນຳ.
– ການແຕ່ງຕົວແບບສະບາຍ ແຕ່ຕ້ອງສຶກສາອາກາດໃນລະດູນັ້ນວ່າຄວນ ເອົາເສື້ອຜ້າແນວໃດໄປຈິ່ງເໝາະສົມ.
– ການເດີນທາງໄປໃສມາໃສຄວນສຶກສາເສັ້ນທາງໃຫ້ລະອຽດ.

 

 

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2018 (ຜູ້ທີ 1)

ສຳລັບການຈັດງານ TPAM 2018 ຫຼື Tokyo Performing Art Meeting 2018 (ກອງປະຊຸມສິນລະປະການສະແດງໂຕກຽວ) ທີ່ເມືອງໂຢໂກຮ່າມ້າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 8 – 18 ເດືອນ 2 ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວທີ່ມາຈາກສະມາຄົມ ລາວ-ບັ້ງໄຟ ທັງໝົດ 2 ທ່ານ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ. ນາງ ທິບເກສອນ ຫຼວງລາດ (ທິບ) , ອາຊີບ: ຜູ້ຈັດການ, ນັກອອກແບບທ່າເຕັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດ
 2. ທ່ານ. ວຽງນະຄອນ ໄຊຍະສອນ (ປ໊ຽກ) , ອາຊີບ: ຜູ້ຈັດການ, ຄູສອນເຕັ້ນ, ນັກອອກແບບທ່າເຕັ້ນ
  ຫຼັງຈາກທີ່ ທັງ 2 ທ່ານ ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້. ຈິ່ງຂໍບອກກ່າວປະສົບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ພົບມາດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  –  ບົດສຳພາດຜູ້ທີ່ 1.  ທ່ານ. ນາງ ທິບເກສອນ ຫຼວງລາດ (ທິບ)

  1. ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງໃດແດ່?
   ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວກໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງ Yokohama ສະຖານທີ່ແມ່ນBankart Studio NYK ພ້ອມຍັງຫາໂອກາດໄປເບີ່ງໂຊການສະແດງທີ່ KAAT Kanagawa arts theatre ແລະ Yokohama Creativecity Center (YCC).
  2. ໃນງານໄດ້ພົບກັບໃຜແດ່? ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃດແດ່ໃນອະນາຄົດ?

         ໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບບັນດາສິລະປີນ, ໂປດິວເຊີ້ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຈາກຫຼາກຫຼາຍບໍລິສັດ. ຍັງໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບບັນດາສີນລະປີນທີ່ມາຈາກປະເທດໃນອາຊີນຳກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນໄທຍ, ກຳປູເຈຍ, ຫຽດນາມແລະອີກຫຼາຍໆທ່ານ. ພ້ອມຍັງທາງເຮົາ ແລະ ທາງສິລະປີນຫວຽດນາມ Miss Nguyen Thi Phuong thaoໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂຕະ Group meeting ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ New trend of  dance in Laos and Vietname ເພື່ອນຳສະເໜີວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ສະພາບວົງການເຕັ້ນທີ່ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມພ້ອມທັງຍັງມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ແນວຄິດແບບແຜນໃນການກຽມພ້ອມ, ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກັນໃນອານາຄົດພ້ອມທັງຫາໂອກາດ ແລະ ເວລາທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນເພື່ອຊ່ວຍກັນພັດທະນາວົງການເຕັ້ນໃນປະເທດຂອງຕົນ.

  1. ຄິດວ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ການຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ຕົນເອງຈະເອົາມາພັດທະນາ ກັບການເຕັ້ນໃນລາວແນວໃດ?

  ຫຼັງຈາກຜ່ານການຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

  1. ) ໄດ້ຮັບຮູ້ແນວທາງການພັດທະນາ ແລະ ຮູບແບບການສະແດງສິລະປະຂອງຫຼາຍໆປະເທດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານນີ້. ເຊີ່ງຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ຈະນໍາມາພັດທະນາ ແລະ ປັບໃຊ້ກັບການສະແດງຂອງບ້ານເຮົາເພື່ອໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບຫຼາຍຂື້ນໃຫ້ທຽບເທົ່າລະດັບສາກົນ.
  2. ) ຄວາມສໍາຄັນໃນການຮ່ວມມືກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆ. ການຮ່ວມມືກັບສາກົນກໍເປັນອີກບາດກ້າວໜື່ງໃນການໄດ້ຮັບໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດໃຫ່ມໆກັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເພື່ອການພັດທະນາໃນວຽກງານຂອງວົງການເຕັ້ນລາວ.4.   ສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?

  ປະທັບໃຈ ວັດທະນາທໍາທີ່ດີງາມຂອງຍີ່ບຸນ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈໃນການສ້າງສາພັດທະນາໃນສາຍວຽກສິລະປະຂອງບັນດານັກສິລະປີນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ.

  1. ຖ້າມີໂອກາດໜ້າ ຕົນເອງຢາກເຂົ້າຮ່ວມງານອີກບໍ? ແລະ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນລັກສະນະງານແນວໃດ?

  ຖ້າມີໂອກາດໜ້າ, ຢາກຈະເຂົ້າຮ່ວມອີກ ແລະ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະແດງຂອງ TPAM.

  1. ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແນວໃດສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ ໃນຄັ້ງໜ້າຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?
  2. ປະສົບການໃນການເດີນທາງ ສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີເດີນທາງ
  3. ຄໍານວນຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕ່າງທີ່ຈໍາເປັນໃນການເດີນທາງ.
  4. ກຽມພ້ອມເອກະສານຂອງສາຍງານຕົນເອງເພື່ອຈະໄດ້ນໍາສະເໜີກັບອົງກອນຕ່າງໆ.
  5. ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນພາສາອັງກີດ.

ລອງມາທ້າທາຍກັບການໃຊ້ ເອລິນ – Challenge with Erin

ແອບພຣິເຄຊັ້ນນີ້ແມ່ນ ນຳໃຊ້ສຳລັບການຮຽນຮູ້ຄຳສັບ ແລະ ການສະແດງອອກອື່ນໆ ໃນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ໂດຍຜ່ານການຫຼີ້ນເກມໄພ້, ກາຕຸນ ແລະ ການທົດສອບຕ່າງໆ. ພ້ອມນີ້ ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອກວດສອບວ່າ ທ່ານສາມາດຈື່ຈຳໄດ້ດີປານໄດ.
ທ່ານສາມາດດາວໂລດຈາກທີ່ນີ້ໄດ້:

– ສຳລັບ ຜູ້ນຳໃຊ້ ແອນດຣອຍ 
https://play.google.com/store/apps/details…
– ສຳລັບ ຜູ້ນຳໃຊ້ ໄອໂຟນ
https://itunes.apple.com/…/challenge-with-erin/id1290748939…

Challenge with Erin – Japanese Language Test

This application can be used to study beginner-level vocabulary and expressions in an engaging way through card games, manga and quizzes, and it can also be used to check how much you were able to remember.

Download this link
– Android(Google Play)
https://play.google.com/store/apps/details…
– iOS(App Store)
https://itunes.apple.com/…/challenge-with-erin/id1290748939…

ໂປແກຣມແລກປ່ຽນນັກສຶກສາກ່ຽວກັບຮູບເງົາ – Exchange Program for Students in Film Studies – “…and Action! Asia 04”

ໂປແກຣມແລກປ່ຽນນັກສຶກສາກ່ຽວກັບຮູບເງົາ – “ and Action! Asia 04”

ໂປແກຣມແລກປ່ຽນນີ້ແມ່ນການຮ່ວມກັນຈັດຂື້ນໂດຍ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖາບັນຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວຂອງຍີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກຸມພາ – 12 ມີນາ 2018 ທີ່ ນະຄອນໂຕກຽວ.

ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກສະຖາບັນວິຈິດສິນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ອາຈານ ສຸລິຍາ ພູມມີວົງ ພ້ອມດ້ວຍ ນັກສຶກສາ 3 ຄົນຄື: 1) ນ. ລາວົງ ພຣະຈັນ, 2) ທ. ພຸດທະໜອມ ແກ້ວປະເສີດ, 3) ທ. ໄຊຍະເວດ ແກ້ວວິໄລ.

ຈຸດປະສົງຂອງງານໃນຄັ້້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາລຸ້ນໃໝ່ໃນປະເທດອາຊີ ຈິ່ງໄດ້ມີການຈັດງານນີ້ຂື້ນທຸກໆປີ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂປແກຣມນີ້ແມ່ນແນໃສ່ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ເລິກເຊິ່ງຍິ່່ງຂື້ນກ່ຽວກັບການສ້າງຮູບເງົາຂອງປະເທດອື່ນໆ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງເຄືອຄ່າຍພົວພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ປະສົບການເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້ ເພື່ອປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດ.
ໂປແກຣມນີ້ໄດ້ດຳເນີນມາແລ້ວທັງໝົດ 3 ຄັ້ງ. ຄັ້ງນີ້ຈະເປັນຄວາມພະຍາຍາມເທຶ່ອທີ 4 ໃນການຈັດງານນີ້. ສຳລັບປະເທດລາວເອງກໍ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ໃນລາຍການນີ້ລວມມີ ການບັນລະຍາຍ, ການປະຊຸມ ແລະ ການສ້າງຮູບເງົາ ແລະ ອື່ນໆ…

ສຳລັບລາຍລະອຽດເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວັບໄຊ້ນີ້: http://jfac.jp/en/culture/projects/andactionasia/

Exchange Program for Students in Film Studies – “…and Action! Asia 04

Exchange Program for Students in Film Studies – “…and Action! Asia 04” –

is co-organized by the Japan Foundation Asia Center and Japan Institute of the Moving Image (JIMI) from February 27 to March 12, 2018, Tokyo.

National Institute of Fine Arts is selected and the participating students are Ms. Wravong Phrachanh, Mr. Phoutthanome Keopaseuth and Mr. Xayaveth Keovilay led by Prof. Souliya Phoumivong.

It aims to deepen mutual understanding and foster a new generation of film-makers in Asian countries. This program is held every year.

The project target is students who are interested in achieving a greater understanding of film-making in other countries, expanding their networks, and using their experience for their studies and future career.

The program has been implemented 3 times already.  This time it is the 4th of the endeavor.  Laos is selected for the first time ever.  The program includes lectures, workshops and film shootings, etc.

For detailed information visit the below site:  http://jfac.jp/en/culture/projects/andactionasia/

 

 

 

ກອງປະຊຸມດ້ານການສະແດງສິນລະປະ 2018 (TPAM 2018) – TPAM (Performing Arts Meeting in Yokohama) 2018

2 ນັກສິນລະປິນຈາກປະເທດລາວ ທີ່່ຖືກຄັດເລືອກໄປຮ່ວມງານ TPAM 2018 ມີດັ່ງນີ້:

 1. ນາງ. ທິບເກສອນ ຫຼວງລາດ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະມາຄົມ ລາວບັ້ງໄຟ
 2. ທ້າວ. ວຽງນະຄອນ ໄຊຍະສອນ, ຜູ້ຈັດການ ສະມາຄົມ ລາວບັ້ງໄຟ

TPAM ຖືວ່າເປັນກອງປະຊຸມສາກົນທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນນາມໜຶ່ງໃນການສະແດງສິນລະປະເທິງເວທີ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນອາຊີ. ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ໄດ້ເຊີນນັກສິນລະປິນມືອາຊີບ ຫຼາຍທ່ານຈາກທົ່ວໂລກ (ຫຼັກໆແມ່ນໃນອາຊີ) ໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສຳລັບເຄືອຄ່າຍດ້ານສິນລະປະການສະແດງຂອງບັນດາມືອາຊີບ.    ລາຍລະອຽດແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ທີ່ນີ້: https://www.tpam.or.jp/info/en/tag/tpam2018

Two professionals have been selected as Participants from Laos to TPAM 2018:

 1. Ms. Thipkesone Luanglath Managing Director, Laobangfai Prime Association
 2. Mr. Viengnakhone Xayyasone, Manager, Laobangfai Academy

TPAM is internationally recognized as one of the most influential performing arts platforms in Asia.  During the TPAM period, the Japan Foundation Asia Center is also going to invite many professionals on performing arts from around the world (mainly from Asia) to Japan, aiming at expanding and strengthening the professional network.                                                For more information visit the below: https://www.tpam.or.jp/info/en/tag/tpam2018