All posts by Phouthasone

ອັບເດດຂ່າວກ່ຽວກັບການສາຍຮູບເງົາ”ນ້ອງຮັກ”ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ – Update news! “Dearest sister” to screen in Japan

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເດີີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້ ຊຶ່ງຈະໄດ້ມີການສາຍຮູບເງົາ “ນ້ອງຮັກ” ຢູ່ໃນໂປຣແກມນີ້ນຳ. ເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ທີ່:
https://jfac.jp/…/ev…/e-fun-fun-asian-cinema-dearest-sister/

The Fifth FUN! FUN! ASIAN CINEMA―”The First Japanese Screening of ‘Dearest Sister,’ a New Type of Art Horror Film by Lao’s First Female Director!”. More detail, visit here:
https://jfac.jp/…/ev…/e-fun-fun-asian-cinema-dearest-sister/

 

ທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້ ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການເຊີນໄປທີ່ຍີ່ປຸ່ນໂດຍ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ – Lao film director Mattie Do is invited to Japan by the Japan Foundation

ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊີນທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວ ແລະ ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກມຜູ້ນຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນເດືອນໜ້າ ລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 27 ກໍລະກົດ. ໂປຣແກມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ແນະນຳບັນດາບຸຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຊື່່ສຽງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນຍິ່ງຂື້ນ.
ທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ຈະໄດ້ໄປພົບກັບບັນດາຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງຮູບເງົາ ແລະ ກໍ່ຈະໄດ້ສາຍຮູບເງົາຮອບພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ ນ້ອງຮັກ ” ຢູ່ 2 ແຫ່ງ ທີ່ ນະຄອນໂຕກຽວ, ຊຶ່ງເປັນຮູບເງົາທີ 2, ທີ່ ເພີ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ກຳກັບເອງ.
ສຳລັບຂໍ້້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບໂປຣແກມ ແລະ ບັນດາບຸຄົນສຳຄັນຕ່າງທີ່ເຄີຍໄປມາແລ້ວ ແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານທີ່: http://jfac.jp/en/culture/projects/short-term-invitation/

The Japan Foundation Asia Center is going to invite Ms. Mattie Do, a world-acclaimed Lao film director, under the “Invitation Program for Cultural Leaders” next month from July 17 to 27.
This program aims to provide prominent persons in cultural and social fields and leaders of special importance with a firsthand introduction to Japan to enhance their awareness and understanding of the country. She will meet with film related professionals and her second feature film “Dearest Sister” will be specially screened in two venues in Tokyo.
For more information on the program and its past invited guests, visit the below:
http://jfac.jp/en/culture/projects/short-term-invitation/

 

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 2018

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ໜົດວາລະປະຈຳການຢູ່ 3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ (Closing Ceremony of Japanese Teacher Assistants in 3 Secondary Schools). ເຊິ່ງໃນວັນທີ 9 ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນງານໃຫ້ແກ່ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງປະເທດລາວ. ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສົ່ງຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະທີ II, ຈຳນວນ 2 ທ່ານ, ເຊິ່ງເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 28 ເດືອນສິງຫາ 2017 ເຖິງ 26 ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ເປັນໄລຍະເວລາ 9 ເດືອນ, ທ່ານ ນາງ ອາມິ ໂກໂຕະ ແມ່ນປະຈຳການທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ມິກິ ໂອຊຶ, ແມ່ນປະຈຳການຢູ່ 2 ໂຮງຮຽນກໍ່ຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໜອງບອນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນເພຍວັດ, ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ເປັນຄົນລາວ.
ໃນວັນທີ 26 ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ, ກໍ່ໄດ້ມີບັນດາຄູສອນ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງ, ກໍ່ໄດ້ມາສົ່ງຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງບັນດາຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນໂດຍສະຫວັດດີພາບ.


Talents Tokyo 2018 Call for Entries

Application Submission Period: May 15 – June 15, 2018

Please see the official website for more details on the project and application.
http://talents-tokyo.jp/2017/news/talents-tokyo-2018-call-for-entries

Talents Tokyo 2018 (TT2018), the Asian talent development and networking platform for film, will take place again from November 19 (Monday) to November 24 (Saturday), 2018 during the 19th TOKYO FILMeX. We will welcome applications from May 15 (Tuesday) to June 15 (Friday), 2018.

We look forward to receiving the entries from young filmmakers and producers!
A related website of the Japan Foundation Asia Center.
http://jfac.jp/en/culture/news/n-talents-tokyo-entry-2018/

CALL FOR PAPER – The 6th Japanese Studies Association

The 6th Japanese Studies Association in Southeast Asia (Indonesia): “Global Dynamics Impacts to Japan – Asean Relations”

Deadline for abstract submission: 10 May 2018

Notification of acceptance: 30 June 2018

Deadline for early bird registration: 31 August 2018

Deadline for full paper submission: 30 October 2018

For more information visit the below:
http://asji.or.id/conference/details/116/Global-Dynamics-Impacts-to-Japan-Asean-Relations

ເບີ່ງຮູບເງົາສັ້ນມ່ວນໆ! ທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງໂດຍນັກສຶກສາອາຊ້ຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໂດຍໂຄງການ Action! Asia #04 – Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students Are Now Available Online

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງຮູບເງົາສັ້ນທັງໝົດ 3 ເລື່ອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Action! Asia #04, ມີລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ້ນີ້: Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students

1.”Daily train” (Drama), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/WjWAqqb0n4g
2.”Your shirt, My socks” (documentary), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/gwhdNaP_z2k
3.” The image of Secret” (documentary), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/u1OzBJbkdK8

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກສຶກສາລາວ ຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Action! Asia! #04

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ຊຶ່ງຈັດໂດຍ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation Asia Center), ໄດ້ລິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 27/2/2018 – 12/3/2018     (14 ວັນ). ຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນັກສຶກສາ 3 ຄົນ ແລະ ອາຈານ 1 ທ່ານ ຈາກປະເທດລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດຮູບເງົາ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງຮູບເງົາສັ້ນຂອງບັນດາຕົວແທນນັກສຶກສາຈາກປະເທດອາຊ້ຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ, ນັກສຶກສາລາວ 3 ຄົນຄື: 1) ທ້າວ. ພຸດທະໜອມ ແກ້ວປະເສີດ, 2) ນາງ. ວຣາວົງ ພະຈັນ, 3) ທ້າວ. ໄຊຍະເວດ ແກ້ວວິໄລ ຈາກສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງນີ້:

1) ທ້າວ ພຸດຖະໜອມ ແກ້ວປະເສີດ

ໃນໂຄງການຂອງ Asia Action 4 ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມ Daily train ໂດຍມີ ສະມາຊິກ ຈາກຕ່າງໆອີກ 4 ຄົນ ຈາກ 4 ປະເທດ ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທຳໜັງສັ້ນ Daily train ນ້ອງໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: Gaffer, poster design, camera assistant, Trailer editor, post production assistant. ຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຖ່າຍທຳຫນັງຫຼາຍຂື້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຖ່າຍທຳ, ຈັດສາກ, ຈັດແສງ ລວມໄປເຖິງເທັກນິກການຕັດຕໍ່ ແລະ ການກະກຽມກ່ອນສາຍ. ໄດ້ຮັບການສອນ, ແບ່ງປັນປະສົບການຈາກໜູ່ຄູ່, ລຸ້ນອ້າຍ, ອາຈານທີ່ມີປະສົບການໃນຫນ້າທີ່ຂອງຕົນແບບສະເພາະດ້ານ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບມິດຕະພາບ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກດີຈາກໝູ່ ແລະ ຜູ້ດູແລຄົນຍີ່ປຸ່ນບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍ່ມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນເລື່ອງຕ່າງໆ

2) ນາງ ວຣາວົງ ພະຈັນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ And… Action! Asia 2018 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍທາງ Japan Foundation ທີ່ ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໂດຍກຸ່ມຂອງນ້ອງແມ່ນໄດ້ເຮັດສາລະຄະດີສັ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ “The Image Of Secret” ເຊິ່ງນ້ອງເອງໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ເປັນ Script Supervisor ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ຕ່າງໆພາຍໃນ ທີມ. ຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ນ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ ກັບ ນາໆຊາດກໍຄືການຮັບຟັງ, ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງສະມາຊິກ ທຸກໆຕຳແຫນ່ງໃນທີມ. ເພາະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜົນງານທີ່ດີນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຄວາມໄວ້ເນື້ອ ເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທຸກຄົນນັ້ນເອງ.

3)  ທ້າວ ໄຊຍະເວດ ແກ້ວວິໄລ

ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ and Action Asia #04. ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ນ້ອງ ໄດ້ໄປຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນການເຮັດຫນັງສັ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນເປັນເວລາ 14ມື້. ນ້ອງຢູ່ໃນທີມ Your shirt, My socks. ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 8 ຄົນ.ເຊິ່ງມີຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ:ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ. ນ້ອງເຮັດຫນ້າທີ່ໃນທີມເປັນ Key Grip, Camera assistant, Poster design, Film slate. ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ນ້ອງໄດ້ມີໂອກາດ ໄປເຮັດຫນັງສັ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍປະເທດ. ນອກຈາກການທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນທາງດ້ານການເຮັດຫນັງສັ້ນແລ້ວ,ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄິດປະສົບການ,ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ໄດ້ຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ໄດ້ຫມູ່ເພື່ອນໃຫມ່ໆ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກຜູ້ກໍາກັບ ແລະ ຄູອາຈານຫຼາຍທ່ານທີ່ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ນໍາມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຈຸດທີ່ຜິດພາດ ແລະ ຈະນໍາເອົາມາ ໝູນໃຊ້ໃນການເຮັດຫນັງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ທ້າຍນີ້ນ້ອງຂໍຂອບໃຈ ASIA center Japan Foundation Asia Center ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຸກທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດີໆແບບນີ້ເກີດຂື້ນ.

当事務所の海外調整員を現在公募中!- ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ປະສານງານຕ່າງປະເທດຂອງສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ສະເພາະຄົນຍີ່ປຸ່ນ)

当事務所の海外調整員について、東京本部ウェブサイトにて公募開始されました。詳細は以下をごらんください。https://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/ac_180523.html

ທ່ານທີ່ສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະສານງານຕ່າງປະເທດ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ້ຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ໂຕກຽວນີ້: https://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/ac_180523.html

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2018 (ຜູ້ທີ 2)

ຜ່ານການສຳພາດ ທ. ວຽງນະຄອນ ໄຊຍະສອນ ຫຼື ປ໊ຽກ ຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມງານ TPAM 2018  ຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ຄື:

 1. ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງໃດແດ່?
  ຕອບ: ຕົນເອງໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ດ້ວຍການໄປທີ່ສະຕູດີໂອ BankArt Studio, KAAT Kanagawa theatre, YCC Yokohama Creativecity Center ທີ່ເມືອງ ໂຢໂກຮາມາ ແລະ ເມືອງ ນາກາ ເມກຸໂຣ, ຊິບຸຍະ, ທີ່ ໂຕກຽວ
 2. ໃນງານໄດ້ພົບກັບໃຜແດ່? ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃດແດ່ໃນອະນາຄົດ?
  ຕອບ: ໄດ້ພົບກັບຫຼາຍຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຜະລິດງານຈາກ ບັນດາປະເທດເຊັ່ນ:ເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ, ໃຕ້ຫວັນ, ປະເທດໃນກຸ່ມອາຊ້ຽນ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ກໍ່ໄດ້ພົບກັບນັກຮ່ວມອາຊີບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟິລິບປິນ ຊຶ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບເປີດໂຕະປະຊຸມນຳກັນຊື່ວ່າ: New Trend of Dance in Laos and Vietnam ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືມີແຜນທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການສະແດງການເຕັ້ນ Street Dance ປະສົມຮ່ວມກັນກັບ CheerDance ແລະ ເລື່ອງການຜະລິດໂປຮເຈັກ.
 3. ຄິດວ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ການຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ຕົນເອງຈະເອົາມາພັດທະນາ ກັບການເຕັ້ນໃນລາວແນວໃດ?
  ຕອບ: ຫຼັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມງານTPAM ຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສະແດງເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນ:ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຕັ້ນເພາະວ່າການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ພົບກັບ ນັກເຕັ້ນຄົນຍີ່ປຸ່ນຊື່ ທ່ານ ອາກິໂກະ ແລະ ນັກອອກແບບທ່າເຕັ້ນຈາກ ໂອດສະຕາລີ ຊຶ່ງລາວໄດ້ແນະນຳ ແລະ ອະທິບາຍວິທີການເຮັດການສະແດງ, ແນວທາງການເຕັິ້ນແບບ ສະຕຣີດແດນປະສົມ ຄອນເທັມພໍແລລີ້ ທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດຈິງໃນສັງຄົມ.
 4. ສິ່ງທີ່ ປ໊ຽກປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?
  ຕອບ: ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ຮັກສາຄວາມສະອາດຫຼາຍ, ມີຄວາມເຄົາລົບສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ,ເປັນຄົນມີນ້ຳໃຈ, ລະບຽບສັງຄົມ, ອາຫານຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບ ໃຈໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ວ່າຈະເປັນການແນະນຳທາງ, ການບໍລິການ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
 5. ຖ້າມີໂອກາດໜ້າ ຕົນເອງຢາກເຂົ້າຮ່ວມງານອີກບໍ? ແລະ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນລັກສະນະງານແນວໃດ?
  ຕອບ: ເຈົ້າ, ຖ້າມີໂອກາດກໍ່ຢາກຮ່ວມງານນີ້ອີກ. ສຳລັບໂອກາດໜ້າຢາກປະກອບສ່ວນໃນການ ຮ່ວມການສະແດງເທິງເວທີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ລັກສະນະຮູບແບບການເຕັ້ນຂອງຕົນເອງ ແລະ ວຽນຈັນ ສະຕູດີໂອ.
 6. ປ໊ຽກຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແນວໃດສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ ໃນຄັ້ງໜ້າຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?
  ຕອບ:  ສິ່ງທີ່ຄວນກະກຽມຫຼັກໆມີຄື:

– ສຳລັບພາສາອັງກິດຖ້າຈະດີແທ້ຄວນມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ດີຫຼາຍເພາະຈະໄດ້ເຮັດວຽກກຸ່ມກັບຫຼາຍປະເທດ ພ້ອມທັງຟັງການບັນລະຍາຍຕ່າງໆ.
– ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສຶກສາເນື້ອໃນຂອງງານ TPAMໃຫ້ດີກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມ,ຖ້າມີໂອກາດໄດ້ໂຊກໍ່ຄວນໄປຮ່ວມຍິ່ງດີ, ລວມທັງເອົານາມບັດຕິດໂຕໄປນຳ.
– ການແຕ່ງຕົວແບບສະບາຍ ແຕ່ຕ້ອງສຶກສາອາກາດໃນລະດູນັ້ນວ່າຄວນ ເອົາເສື້ອຜ້າແນວໃດໄປຈິ່ງເໝາະສົມ.
– ການເດີນທາງໄປໃສມາໃສຄວນສຶກສາເສັ້ນທາງໃຫ້ລະອຽດ.