All posts by Phouthasone

TALENTS TOKYO 2017 CALL FOR ENTRIES

Talents Tokyo 2017 (TT2017), the Asian talent development and networking platform for film, will take place again from November 20 (Mon) to November 25 (Sat), 2017 during the 18th TOKYO FILMeX in 2017. We will welcome applications from May 15 (Mon) to June 15 (Thurs), 2017.

Fifteen successful “Talents” (participants) will have the opportunity to work on their own film projects and build networks among young filmmakers and film professionals throughout the 6-day workshop.

Many, including Singaporean director Mr. Anthony Chen and Filipina producer Ms. Bianca Balbuena, have studied at Talents Tokyo, producing over one hundred “alumni.” Talents Tokyo also continues to encourage its alumni to materialize their film projects through the Next Masters Support Program.

SUBMISSIONS: OPEN FROM MAY 15 TO JUNE 15, 2017

 FOR MORE INFORMATION:
http://talents-tokyo.jp/2016/news/talents-tokyo-2017-call-for-entries
http://jfac.jp/en/culture/news/talents-tokyo-entry-170413/

 

 

ຄອນເສີດມິດຕະພາບ ລາວ, ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ເດືອນ 5 (ວັນອາທິດ) – “Friendship Classic Concert” will be held on May 7 (Sunday)

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງງານແມ່ນລະບຸຢູ່ໃນໂປດສະເຕີລຸ່ມນີ້.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບີໂທ: 020-9548-9595
Poster_Friendship Classic Concert

For more information see the attached poster.
if you have any inquiries, please contact: 020-9548-9595
Poster_Friendship Classic Concert

 

ເວັບໄຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງຄູສອນຕ່າງປະເທດ – Useful websites for Japanese-Language teachers overseas

   ແນະນຳກ່ຽວກັບເວັບໄຊ້ສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເນື້ອໃນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ.ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນກະລຸນາເຂົ້າໄປເບີ່ງໃນເວັບໄຊ້ລຸ່ມນີ້:
1.  スマートフォン用の学習アプリ「KANJI Memory Hint」
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201704.html
2.  「日本語教育通信」
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html

   ເວັບໄຊ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວັບໄຊ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
https://minato-jf.jp/

ວິດິໂອຄລິບທີ່່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຂອງ ສູນອາຊີພວກເຮົາ!-A video clip showing our Asian Center’s recent activities!

ເຂົ້າໄປເບີ່ງໃນຄລິບວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້:
https://youtu.be/fFj45BobmgY
(ກິດຈະກຳໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບປີທີ 3 ຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ 4 ປີ 2016 – ເດືອນ 3 ປີ 2017)

Visit and see the below video clip:
https://youtu.be/fFj45BobmgY
(Activity Highlights Our Third Year April 2016-March 2017)

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2017 (ຜູ້ທີ 3)

ຜ່ານການສຳພາດຄົນທີ 3) ຄື: ທ. ພັນທະມິດ ພົມມະຈັນ  ຫຼື ລັກກີ້ ກ່ຽວກັບປະສົບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມງານ TPAM 2017  ຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ຄື:

 1. ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງໃດແດ່?
  ຕອບ: ຕົນເອງໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ດ້ວຍການໄປທີ່ສະຕູດີໂອ ແກໂລລີ້ ຂອງເມືອງ ໂຢໂກຮ່າມ້າ ແລະ ທີ່ເມືອງ ເມກຸໂລະ, ແຂວງ ໂຕກຽວ.
 2.  ໃນງານໄດ້ພົບກັບໃຜແດ່? ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃດແດ່ໃນອະນາຄົດ?
  ຕອບ: ໄດ້ພົບກັບຫຼາຍຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຜະລິດງານຈາກ ບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: ຝະລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ປະເທດໃນກຸ່ມອາຊ້ຽນ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ກໍ່ໄດ້ພົບກັບນັກຮ່ວມອາຊີບ ຈາກອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນອະນາຄົດ ມີແຜນທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ຫຼື ການເຕັ້ນໂຊ ທີ່ຕ່າງປະເທດ.
 3. ຄິດວ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ການຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ຕົນເອງຈະເອົາມາພັດທະນາ ກັບການເຕັ້ນໃນລາວແນວໃດ?
  ຕອບ
  : ຫຼັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມງານTPAM ຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສະແດງເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນ:ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຕັ້ນເພາະວ່າການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ ລັກກີ້ໄດ້ພົບກັບ ນັກເຕັ້ນຄົນຍີ່ປຸ່ນຊື່ ທ່ານ ວາຕະລຶ ກິຕະໂອະ ຊຶ່ງລາວໄດ້ແນະນຳ ແລະ ອະທິບາຍວິທີການເຮັດໂຊ, ແນວທາງການເຕັ້ນແບບ ເທັມພໍແລລີ້ ທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດຈິງໃນສັງຄົມ.
 4. ສິ່ງທີ່ ລັກກີ້ປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?
  ຕອບ
  : ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ຮັກສາເອກກະລັກດ້ານພາສາ, ລະບຽບສັງຄົມ, ອາຫານຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ ລັກກີ້ຮູ້ສຶກປະທັບ ໃຈໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການແນະນຳທາງ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
 5.  ຖ້າມີໂອກາດໜ້າ ຕົນເອງຢາກເຂົ້າຮ່ວມງານອີກບໍ? ແລະ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນລັກສະນະງານແນວໃດ?
  ຕອບ
  : ເຈົ້າ, ຢາກຮ່ວມງານອີກ. ຖ້າມີໂອກາດໜ້າຢາກປະກອບສ່ວນໃນການ ໂຊການສະແດງເທິງເວທີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ລັກສະນະຮູບແບບການເຕັ້ນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ທາງຟັງລາວ.
 6. ລັກກີ້ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແນວໃດສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ ໃນຄັ້ງໜ້າຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?
  ຕອບ
  :  ສິ່ງທີ່ຄວນກະກຽມຫຼັກໆມີຄື:-ສຳລັບພາສາອັງກິດຖ້າຈະດີແທ້ຄວນມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ດີຫຼາຍເພາະຈະໄດ້ເຮັດວຽກກຸ່ມກັບຫຼາຍປະເທດ ພ້ອມທັງເຮັດຟັງການບັນລະຍາຍຕ່າງໆ.
  -ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສຶກສາເນື້ອໃນຂອງງານ TPAMໃຫ້ດີກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມ,ຖ້າມີໂອກາດໄດ້ໂຊກໍ່ຄວນໄປຮ່ວມຍິ່ງດີ, ລວມທັງເອົານາມບັດຕິດໂຕໄປນຳ.
  – ການແຕ່ງຕົວແບບສະບາຍ ແຕ່ຕ້ອງສຶກສາອາກາດໃນລະດູນັ້ນວ່າຄວນ ເອົາເສື້ອຜ້າແນວໃດໄປຈິ່ງເໝາະສົມ.

  ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງ TPAM 2017ກະລຸນາເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊລຸ່ມນີ້: https://www.tpam.or.jp/2017/en/

  Sankeien©Lucky

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ TPAM 2017 (ຜູ້ທີ 2)

ຜ່ານການສຳພາດ ຜູ້ທີ 2 ) ທ. ເອກສະລັກ ອຸດົມສຸກ ຫຼື ເປີ້ນ ກ່ຽວກັບປະສົບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມງານ TPAM 2017 ຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ຄື:

 1. ເປີ້ນໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງໃດແດ່?
  ຕອບ: ຕົນເອງໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ດ້ວຍການໄປທີ່ Bank Art ແລະ ຫຼາຍສະຕູດິໂອທີ່ເມືອງ ໂຢໂກຮ່າມ້າ ແລະ ບາງສະຕູດິໂອທີ່ເມືອງໂຕກຽວ
 2. ໃນງານໄດ້ພົບກັບໃຜແດ່? ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃດແດ່ ໃນອະນາຄົດ?
  ຕອບ: ໄດ້ພົບກັບ ຜູ້ອຳນວຍການຈັດງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ສິງກະໂປ, ອີຢິບ, ອາເມລິກາ ແລະ ນັກເຕັ້ນ ແຕ່ລະປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນອະນາຄົດ. ພ້ອມທັງໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມການບັນຍາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນໃນຫົວຂ້ໍ “ Street Meets Contemporary Dance” ກັບ ທ່ານ ວາຕະລຶ ກິຕະໂອະ (ນັກອອກແບບທ່າເຕັ້ນ, ນັກເຕັ້ນ, ນັກສະແດງ) ໄດ້ແລກປ່ຽນພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ໄປເບິ່ງການສະແດງ ແລະ ຟັງການບັນຍາຍຈາກ ທ່ານ ອະພິຊາດພົງ ຜູ້ກຳກັບໄທຊື່ດັ່ງທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມໃນງານ TPAM ຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
 3. ຄິດວ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ການຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ຕົນເອງຈະເອົາມາພັດທະນາ ກັບການເຕັ້ນໃນລາວແນວໃດ?
  ຕອບ: ສຳລັບເປີ້ນເອງ ແລ້ວເປັນຄົນມັກໃນເລື່ອງ ການສະແດງສິນລະປະຢູ່ແລ້ວ ຈິ່ງຮູ້ສຶກວ່າການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ TPAM ຄັ້ງນີ້ໄດ້ບົດຮຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະໄດ້ເຫັນການສະແດງສິນລະປະຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງທາງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລ້ວນແຕ່ເປັນປະສົບການທີ່ດີ ເພື່ອນຳເອົາມາເປັນແນວທາງ ຫຼື ແນວຄິດສຳລັບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ແລ້ວພັດທະນາດ້ານດັ່ງກ່າວໃນລາວໃຫ້ດີ ຍິ່ງຂື້ນ.
 4. ສິ່ງທີ່ ປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?
  ຕອບ: ຄົນຍີ່ປຸ່ນເປັນຄົນທີ່ມີນ້ຳໃຈ, ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຕ່າງປະເທດ ຈິ່ງຮູ້ສຶກປະທັບໃຈເປັນພິເສດ.
 5. ຖ້າມີໂອກາດໜ້າຕົນເອງຢາກເຂົ້າຮ່ວມງານອີກບໍ ແລະ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນລັກສະນະງານແນວໃດ?
  ຕອບ: ຖ້າມີໂອກາດໜ້າ ກໍ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວອີກ. ຊຶ່ງຮູບແບບການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຢາກຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໄດ້ສະແດງຕົວຈິງເພື່ອເຜີຍແພ່ສິນລະປະ ການສະແດງໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້.
 6. ເປີ້ນຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແນວໃດສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງໜ້າ ຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?
  ຕອບ: ສຳລັບເປີ້ນເອງຂໍເເນະນຳໃຫ້ກະກຽມ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  –   ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງສຶກສາລາຍລະອຽດໃນການໄປເບິ່ງການສະແດງໃຫ້ດີ ເພາະມັນເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່ຈະໄດ້ເບິ່ງການສະແດງຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃນແຕ່ລະບ່ອນທີ່ຕ່າງກັນ.
  –  ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງມີຄວາມມັກໃນເລື່ອງການສະແດງແທ້ໆຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງແຕ່ລະການສະ
  ແດງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງ.
  –  ພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ດີມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໃນການຟັງການບັນລະຍາຍ ແລະ ສື່ສານເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ.
  –  ເປັນໄປໄດ້ຢາກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງໜ້າຖ່າຍຮູບກ່ຽວກັບງານ TPAM ໄວຫຼາຍໆເພື່ອເປັນພາບປະກອບໃນບົດສຳພາດເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຫຼັງສຳເລັດງານ.ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງ TPAM 2017 ກະລຸນາເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊ ລຸ່ມນີ້: https://www.tpam.or.jp/2017/en/