All posts by oui oui

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ໄດ້ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ! ພົບກັນໃຫມ່ປີຫນ້າ!!

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ຈັດໃນປີຫນ້າ ເຊິ່ງຈະມີຮູບເງົາໃດແດ່ນັ້ນ!
ພວກເຮົາມາຖ້າເບິ່ງນໍາກັນເນາະ!
ທາງສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈໄປຍັງທຸກທ່ານທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມງານ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ທີ່ຈັດຢູ່ວຽງຈັນ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ
#jfflaos

ຮອບສຸດທ້າຍຂອງການສາຍຮູບເງົາ!-FINAL round of screening!

ຮອບສຸດທ້າຍຂອງການສາຍຮູບເງົາ!

  1. ວັນທີ່28, 15:15pm. ວັນທີ່29, 17:30「What a Wonderful Family!」
  2. ວັນທີ່28, 15:00pm. ວັນທີ່29, 17:30「Chihayafuru Part II」
  3. ວັນທີ່28, 17:20pm. ວັນທີ່29, 15:「The Anthem of The Heart」
  4. ວັນທີ່28, 17:25pm. ວັນທີ່29, 14:50「The Magnificent Nine」

FINAL round of screening!

  1. 28th, 15:15pm. 29th, 17:30pm. 「What a Wonderful Family!」
  2. 28th, 15:00pm. 29th, 17:30pm.「Chihayafuru Part II」
  3. 28th, 17:20pm. 29th, 15:15pm.「The Anthem of The Heart」
  4. 28th, 17:25pm. 29th, 14:50pm.「The Magnificent Nine」

ໃນວັນທີ່ 28-29 ນີ້! ຢ່າລືມເດີ! ຮອບສຸດທ້າຍຂອງເທດສະການ-On January 28-29 don’t miss the FINAL round of screening of 4 Japanese films

ໃນວັນທີ່ 28-29 ນີ້! ຢ່າລືມເດີ! ຮອບສຸດທ້າຍ ຂອງການສາຍ 4 ເລື່ອງ ຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ
ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
ເຟສບຸກ: ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 5541 148)

On January 28-29 don’t miss the FINAL round of screening of 4 Japanese films
All the films are in Japanese with both Lao and English subtitles.
Pre-sale 10.000kip
Write a review for a chance to win a trip to Tokyo
More Information: http://la.japanesefilmfest.org/
FB: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
FB: ITECC MALL Cineplex (Tel: 030 55 41 148)
#jfflaos #jffapac

ມີສັບບັນຍາຍອັງກິດແລ້ວ(ເທດສະການຮູບເງົາ)-English subtitles are available! (Film Fes.)

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ
ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 5541 148)

The Japanese Film Festival
All the films are in Japanese with both Lao and English subtitles.
Pre-sale 10.000kip
Write a review for a chance to win a trip to Tokyo
More Information: http://la.japanesefilmfest.org/
FB: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
ITECC MALL Cineplex (Tel: 030 55 41 148)

ເທດສະການຮູບເງົາເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ!-Film Fes. has just started!

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ໄດ້ເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ! ຮອບຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະສາຍຢູ່ໃນວັນທີ່ 28-29 ມັງກອນນີ້ສະນັ້ນ ຢ່າລືມ!ຢ່າພາດ!
ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ເວັບໄຊສ (ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ເຟສບຸກ ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 55 41 148)

The Japanese Film Festival has just started! The next showing round will be on Jan. 28(Sat) & 29(Sun).  All the films are in Japanese with both Lao and English subtitles.  Don’t miss them!
Website: http://la.japanesefilmfest.org/
FB:  ITECC MALL Cineplex  (Tel: 030 55 41 148)

ໃຜຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າຈະໄດ້ຮັບ UCHIWA ວີຍີ່ປຸ່ນ!

ຖ້າວ່າທ່ານໃດທີ່ຊື້ປີ້ເຂົ້າຊົມຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນລ່ວງຫນ້າ ຈະໄດ້ຮັບວີຍີ່ປຸ່ນໄປພັດໃຫ້ສະບາຍໃຈກັນເລີຍ 1 ປີ້ຕໍ່ 1 ອັນ.
ເລີ່ມ!ຕອນບ່າຍ 2 ໂມງຂອງມື້ນີ້(17/01/2017)ເປັນຕົ້ນໄປ
ຮີບໄປຊື້ຢູ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ8 ເດີພີ້ນ້ອງ ITECC MALL Cineplex
ຫລືໂທ 030 55 41 148

 

ເຈົ້າຢາກໄປຍີ່ປຸ່ນບໍ່?-Don’t you want to go to Japan?

ຖ້າຢາກໄປເຂົ້າອ່ານເວັບໄຊສນີ້ເບິ່ງ: http://la.japanesefilmfest.org/votesprizes/?lang=la
ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 200 ຄຳສັບ: http://www.japanesefilmfest.org/vote
ຖ້າຫາກທ່ານໃດຂຽນໄດ້ຖືກໃຈກໍາມະການ ຈະໄດ້ຮັບປີ້ຍົນໄປກັບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳນວນສອງໃບ ພ້ອມທັງຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ບັດເຂົ້າຊົມງານເທດສະການຮູບເງົານາໆຊາດໂຕກຽວ ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີນີ້!!

Watch one of the films at the Japanese Film Festival and submit your review to tell us what you think! One lucky entrant will WIN a trip to Japan and tickets to the Tokyo International Film Festival, including flights and accommodation. Full details are provided at each screening, please see Japanese Film Festival staff for more details on how to enter.

ຢາກໄດ້ເສື້ອຢືດ ແລະ ວີຍີ່ປຸ່ນ ຈາກເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ່ I ບໍ່?

ພວກເຮົາຈະແຈກໃຫ້ 20 ຄົນທຳອິດທີ່ຊື້ບັດເຂົ້າຊົມຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນໃນວັນເສົາທີ່ 21, ວັນທິດທີ່ 22 ແລະ ວັນເສົາທີ່ 28, ວັນທິດທີ່29 ມັງກອນ 2017 ນີ້!! ຢ່າລືມເດີ ໃຜໄປຊື້ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບກ່ອນ.
ແລະຢ່າລືມແທັກຄຳເວົ້າເທ້ໆ ລົງເຟສບຸກຂອງທ່ານແດ່ເດີ #jfflaos

Don’t you want this t-shirt and Japanese fan (UCHIWA) at the 1st Japanese Film Festival?
We will provide the 20 first people who buy the ticket on January, 21(Sat), 22(Sun) and 28(Sat), 29(Sun), 2017!! Don’t miss them. Come first get first!!

And don’t forget to tag the word “#jfflaos” on your Facebook

ຕາຕະລາງການສາຍຮູບເງົາໃນເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ – The Japanese Film Festival- the showing schedule is fixed!

ລາຄາບັດເຂົ້າຊົມ: 15,000ກີບ/ເລື່ອງ, ຫຼຸດເປັນ 10,000ກີບ/ເລື່ອງ ສໍາລັບຊື້ບັດລ່ວງຫນ້າ!
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງການສາຍໄດ້ຕາມເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້
ພາສາລາວ:  http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/?lang=la
ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ
ອັງກິດ: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/

Ticket:  15,000Kip per one film, 10,000Kip at pre-sale discount!
For the showing schedule visit the below:
Lao: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/?lang=la
All the films are in Japanese with Lao subtitles.
Eng: http://la.japanesefilmfest.org/screening-schedule/

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I – The 1st Japanese Film Festival in Vientiane

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ຈະໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8
ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕາມເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້:(ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ແລະ ITECC MALL Cineplex
ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ
ບັດລາຄາຫລຸດພິເສດສຳລັບເທດສະການນີ້! ຫນ້າງານ 15, 000 ກີບ. ຊື້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ. ແລະຢ່າລືມແທັກຄຳເວົ້າເທ່ໆຄຳນີ້ນຳເດີ #jfflaos
The 1st Japanese Film Festival in Vientiane will be held soon on January 21(Sat) & 22(Sun) and 28(Sat) & 29(Sun) at ITECC Mall Cineplex (ITECC Mall 8th FL)
For more information visit the below site: (English)http://la.japanesefilmfest.org/
and ITECC MALL Cineplex
All the films are in Japanese with Lao subtitles.
Special discount tickets for the Festival! 15.000 kip (pre-sale 10.000kip)
#jfflaos