ເວັບໄຊສ ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ “ຟັງນໍາກັນ: ເພງຍີ່ປຸ່ນ” ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມແລ້ວ
ບົດເພງຢູ່ໃນເວັບໄຊສດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນບົດເພງທີ່ງ່າຍ ແລະ ໃຜໆກໍຮ້ອງໄດ້ ເຫມາະສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນຂັ້ນພື້ນຖານ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມລາຍລະອຽດຂອງເວັບໄຊສໄດ້ລຸ່ມນີ້:
For more information visit the below:
http://nihon-no-uta.jp/


コメントを残す