No Image

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ໄດ້ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ! ພົບກັນໃຫມ່ປີຫນ້າ!!

February 3, 2017 Admin 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ຈັດໃນປີຫນ້າ ເຊິ່ງຈະມີຮູບເງົາໃດແດ່ນັ້ນ! ພວກເຮົາມາຖ້າເບິ່ງນໍາກັນເນາະ! ທາງສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈໄປຍັງທຸກທ່ານທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມງານ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ທີ່ຈັດຢູ່ວຽງຈັນ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ #jfflaos