No Image

ໃຜຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າຈະໄດ້ຮັບ UCHIWA ວີຍີ່ປຸ່ນ!

January 17, 2017 Admin 0

ຖ້າວ່າທ່ານໃດທີ່ຊື້ປີ້ເຂົ້າຊົມຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນລ່ວງຫນ້າ ຈະໄດ້ຮັບວີຍີ່ປຸ່ນໄປພັດໃຫ້ສະບາຍໃຈກັນເລີຍ 1 ປີ້ຕໍ່ 1 ອັນ. ເລີ່ມ!ຕອນບ່າຍ 2 ໂມງຂອງມື້ນີ້(17/01/2017)ເປັນຕົ້ນໄປ ຮີບໄປຊື້ຢູ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ8 ເດີພີ້ນ້ອງ ITECC MALL Cineplex ຫລືໂທ 030 55 41 148