No Image

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນມະໂຫລານ ricca ricca * festa 2016

August 24, 2016 Admin 0

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນມະໂຫລານ ricca ricca * festa 2016  ທີ່ ເມືອງ ນາຫາ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ນັບແຕ່ວັນທີ 25-31 ກໍລະກົດ 2016. ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານທ່ານສາມາດຄຣິກເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ້ http://jfacvt.la/wp-content/uploads/2016/08/20160814_Report-1.pdf