FY2021

ການແຂ່ງຂັນຄລິບວິດີໂອສັ້ນລະດັບພາກພື້ນອາຊີຄັ້ງທີ 2 ທີ່ປະເທດລາວ

/The second regional contest in Laos

🎥ການບັນຍາຍ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສົ່ງຄລິບວິດີໂອສັ້ນເຂົ້າແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ ປະເທດລາວ. ຊຶ່ງເປັນປີທຳອິດທີ່ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ທ່ານທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຟັງ 🙏🏻ກະລຸນາສົ່ງເມວມາກ່ອນຕາມລຸ່ມນີ້:ມື້ຈັດງານ: 22 ເມສາ 2021, ເວລາ 9:30-11:30digiconlaos@gmail.com ຫຼື ໂທ/ວອດແອບ: 020-5562-6620ແລ້ວພົບກັນເດີ!