ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊສ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

The Japan Foundation Asia Center, Vientiane (JFAC-VT)

ກິດຈະກຳຢູ່ໃນໄລຍະນີ້   RECENT NEWS


Lao filmmaker receives “special mention” award at Talents Tokyo 2018 [29 November]


Visual Documentary Project 2018 –  Announcement of Winners! [2 November]


[Calling Entries!] “…and Action! Asia #05: Exchange Program for Students in Film Studies”  [22 October]


“Talents Tokyo 2018” ໂປແກມຄົ້ນຫາຜູ້ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາໄວໜຸ່ມ ຈາກອາຊ້ຽນ  ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ-“Talents Tokyo 2018” – Looking for Young Filmmakers – Producers from East and Southeast Asia  [8 October]


ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ-The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now! [8 October]


ໂປຣແກມການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວຄັ້ງທີ 31 – Invitation program to the 31st Tokyo International Film Festival [13 September]


Two interview articles related to “DANCE DANCE ASIA – Crossing the Movements in Tokyo 2018” [31 August]


“Asian Three-Fold Mirror” series to be theatrically released! [31 August]


The deadline August 31st is coming soon! VISUAL DOCUMENTARY PROJECT 2018 [16 August]


ແອັບດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຈື່ ຄັນຈິ 3 – KANJI Memory Hint 3 [6 July]


ທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້ ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການເຊີນໄປທີ່ຍີ່ປຸ່ນໂດຍ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ – Lao film director Mattie Do is invited to Japan by the Japan Foundation [26 June]


ເປີດຮັບສະໝັກສົ່ງສາລະຄະດີເຂົ້າຄັດເລືອກເພື່ອຮ່ວມໂຄງການທີ່ໂຕກຽວ ແລະ ກຽວໂຕ 2018 – Open Call for Applications: VISUAL DOCUMENTARY PROJECT 2018 in Kyoto and Tokyo [31 May]


ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 2018 [14 May]


“Japonismes 2018”  [14 May]


Talents Tokyo 2018 Call for Entries [8 May]


Update: The 6th Japanese Studies Association – ASEAN (JSA-ASEAN) [3 May]


CALL FOR PAPER – The 6th Japanese Studies Association [23 April]


ເບີ່ງຮູບເງົາສັ້ນມ່ວນໆ! ທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງໂດຍນັກສຶກສາອາຊ້ຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໂດຍໂຄງການ Action! Asia #04 – Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students Are Now Available Online [13 April]


ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກສຶກສາລາວ ຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Action! Asia! #04 [11 April]


This month’s picture.