DANCE DANCE ASIA 2019

August 16, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

ງານການສະແດງເຕັ້ນ DANCE DANCE ASIA ທີ່ຈັດຂື້ນໃນນະຄອນໂຕກຽວໄດ້ສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 14 ເດືອນ 7 ປີ 2019. ໃນນີ້ໄດ້ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ 2 ທ່ານຄື: C-Lil ແລະ Topiek ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມໃນນາມສະມາຊິກຂອງງານຄັ້ງນີ້. ລາຍລະອຽດເຂົ້າໄປອ່ານທີ່ນີ້: https://jfac.jp/en/culture/events/e-asia2019-dance-dance-asia/ DANCE DANCE ASIA […]

ງານບຸນ Festival/Tokyo 2019

August 15, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

ງານບຸນ Festival/Tokyo ຫຼື  F/T ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດທຸກໆປີໃນລະດູໃບໄມ້ລົ່ນທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ ຊຶ່ງໃນງານຈະລວມເອົາສິນລະປິນ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກມາສະແດງໃນງານ. ປີນີ້ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 5 ເດືອນ 10 ຈົນຮອດ ວັນທີ 10 ເດືອນ 11 ປີ 2019. ລາຍລະອຽດເຂົ້າໄປອ່ານທີ່ນີ້: […]

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2019 (ທ່ານ. ອຸ່ນຫຼ້າ ພາອຸດົມ)

  ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງໃດແດ່? TPAM Program ຈັດຂື້ນທີ່ເມຶອງ Yokohama ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ກິດຈະກຳຈະແຈກຍາຍໃນຫຼາຍ ສະຖານທີ່, ລວມມີທັງສະຖານທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງພົບປະພົວພັນ ລະຫວ່າງສີນລະປີນ ແລະ ສະຖານທີສຳລັບການສະແດງ. ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມມີດັ່ງນີ້: Nihon-Odori Street,  KAAT Kanagawa arts theatre, Yokohama Port Opening […]

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2019 (ທ່ານ.ນາງ ທານຕະວັນ ສີວິໄລ)

ສຳລັບການຈັດງານ TPAM 2019 ຫຼື Tokyo Performing Art Meeting 2019 (ກອງປະຊຸມສິນລະປະການສະແດງໂຕກຽວ) ທີ່ເມືອງໂຢໂກຮ່າມ້າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 9 – 17 ເດືອນ 2 ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວທີ່ມາຈາກບໍລິສັດ ກ້າວໜ້າ ເອັນເຕີເທັນເມັນ […]

No Image

ບົດສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TPAM 2019 (ຜູ້ທີ 1)

ສຳລັບການຈັດງານ TPAM 2019 ຫຼື Tokyo Performing Art Meeting 2019 (ກອງປະຊຸມສິນລະປະການສະແດງໂຕກຽວ) ທີ່ເມືອງໂຢໂກຮ່າມ້າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 9 – 17 ເດືອນ 2 ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວທີ່ມາຈາກບໍລິສັດ ກ້າວໜ້າ ເອັນເຕີເທັນເມັນ […]