“Talents Tokyo 2018” ໂປແກມຄົ້ນຫາຜູ້ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາໄວໜຸ່ມ ຈາກອາຊ້ຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ-“Talents Tokyo 2018” – Looking for Young Filmmakers & Producers from East and Southeast Asia

October 8, 2018 Japan Foundation, Vientiane 0

“Talents Tokyo 2018” ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ຫາ 24 ພະຈິກ ປີ 2018 ນີ້ ທີ່ໂຕກຽວ. ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ທ່ານ. ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາທີ່ເປັນຄົນລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອ່ານທີ່: ໂຮມເພກທາງການ: https://talents-tokyo.jp/ ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ: https://talents-tokyo.jp/2018/talents-tokyo/introduction “Talents Tokyo 2018” […]

ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ-The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now!

October 8, 2018 Japan Foundation, Vientiane 0

ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ ສິນລະປະເອເຊຍຄ່ອຍໆເລີ່ມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໄປທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ ພສ 1990. ເບີ່ງຍ້ອນໄປ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກິດຈະກຳສິນລະປະຂອງທາງມູນນິທິໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນກນພັດທະນາສິນລະປະຂອງເອເຊຍ. ສະນັ້ນຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ລວບລວມໂຄງການ ແລະ ເທດສະການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 50 ເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ ຊຶ່ງຈັດເກັບໄວ້ເປັນລາຍການສິນລະປະການສະແດງ, ການປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະຊຸມສຳມະນາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອ່ານທີ່: ຂ່າວ: https://jfac.jp/en/culture/news/n-asia_exhibition_history/ ຂໍ້ມູນເອກະສານສິນລະປະຂອງອາຊີ https://www.jpf.go.jp/e/publish/asia_exhibition_history/index.html The […]

ໂປຣແກມການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວຄັ້ງທີ 31 – Invitation program to the 31st Tokyo International Film Festival

September 13, 2018 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວ ຄັ້ງທີ 31 ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ຕຸລາ ເຖິງ ທີ 3 ພະຈິກ 2018. ສຳລັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ທາງຝ່າຍຈັດງານເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວ ຫຼືວ່າ TIFF ແລະ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ລິເລີ່ມການແລກປ່ຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳດ້ານຮູບເງົາ” ຊຶ່ງລວມມີຫຼາຍລາຍການທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງຜູ້ສ້າງຮູບເງົາໃນອາຊີ, ນັກຂ່າວ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆ. ສຳລັບປີນີ້ […]