WHITE CANVAS

ການແຂ່ງຂັນສົ່ງຮູບແຕ້ມເຂົ້າປະກວດ “WHITE CANVAS” 2022

1. ຈຸດປະສົງ Outline

ການແຂ່ງຂັນປະກວດສົ່ງຮູບແຕ້ມ White Canvas Art Competition ໄດ້ລິເລີ່ມຂື້ນປີ 2020 ມີເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງສິນລະປິນໃໝ່ໃນອາຊີໂດຍການລວບລວມເອົາຜົນງານຂອງສິນລະປິນທີ່ດີເດັ່ນຈາກບັນດາປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ສົບທົບກັບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ IT ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນງານຂອງນັກສິນລະປິນ
ໃນປີ 2022 ຈະໄດ້ດຳເນີີນໂຄງການ ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ, ສີລັງກາ, ໄທ, ລາວ, ມຽນມ້າ ແລະ ພູຖານ.
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກເປັນນັກສິນລະປະມືອາຊີບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກຈາກການແຕ້ມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດໃນງານນີ້ອີກດ້ວຍ.
ຜົນງານທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນງານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກນຳມາວາງສະແດງໃນຫ້ອງສະແດງອອນໄລເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຈະຖືກຊື້ໂດຍນັກສະສົມ ແລະ ວາງສະແດງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນຳອີກ.

2. ປະເພດຜູ້ສະໝັກ Categoryປະເພດທີ 1 ຕ້ອງເປັນຄົນລາວທີ່ອາໄສໃນລາວ ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ ທີ່ຢາກກາຍມາເປັນນັກສິນລະປິນມືອາຊີບ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສົ່ງຜົນງານວາງໃນຫ້ອງສະແດງເພື່ອການຄ້າກັບບ່ອນອື່ນມາກ່ອນ.

(1) ປະເພດທີ 2 ແມ່ນປະເພດເດັກນ້ອຍສາມາດສົ່ງເຂົ້າປະກວດໃນງານຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນ
ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີລົງມາ ໄດ້ສະແດງສີມືໃນການແຕ້ມຮຼບ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

(2) ຜົນງານ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະນຳໄປສະແດງຜ່ານທາງອອນໄລນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈະຖືກສົ່ງ
ຕໍ່ໄປຍັງນັກສະສົມທົ່ວໂລກ. ກະລຸນາ ນຳ ເອົາຜົນງານທີ່ທ່ານມີຄວາມພາກພູມໃຈມາປະກວດ.

3. ຂໍ້ມູນໃນການສະໝັກ Application information                              

(1) ໄລຍະເວລາຍື່ນສະໝັກ: ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ – 30 ກັນຍາ 2022

(2) ການຕັດສິນ (ໄລຍະເວລາກະກຽມ): ກາງເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2022

(3) ປະກາດຜົນ ແລະ ຈັດພິທີມອບລາງວັນ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2022 ຜ່ານທາງອອນໄລ

(4) ຫົວຂໍ້: ໃຫ້ອິດສະຫຼະ, ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າຈະຕ້ອງບໍ່ກະທົບຕໍ່ການເມືອງ ແລະ ມີເນື້ອໃນທີ່ແທດ
ເໝາະກັບສັງຄົມ. ເປັນຜົນງານເທິງແຜ່ນພຽງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ສີລະດັບກາງ (ສີນ້ຳມັນ, ນ້ຳສີ,
ສີ ອາວຄລີລິກ, ງານພິມ, ສີພາດສະເທວ, ສີກົ່ວ, CG ແລະ ອື່ນໆ…)

 (5) ການສົ່ງເຂົ້າປະກວດ: ຖ້າສົ່ງ 1 ອັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ (ສາມາດສົ່ງຜົນງານໄດ້ຫລາຍຢ່າງ.
ແຕ່ວ່າຈະມີພຽງແຕ່ 1 ອັນໄດ້ເຂົ້າຮອບເທົ່ານັ້ນ.)

 (6) ຂະໜາດ: 30cm × 30cm ຂື້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 100cm × 100cm
(ທັງສອງສາມາດເປັນວຽກງານແນວຕັ້ງ ຫຼື ແນວນອນ)
ໝາຍເຫດ:ສຳລັບປະເພດ 17 ປີລົງມາ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ່ລະບຸຂ້າງເທິງກໍ່ສົ່ງໄດ້ 

(7) ຜົນງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຄວາມຝີມື ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ. ແລະ ບໍ່ແມ່ນ
ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນໃດໆມາກ່ອນ (ຜົນງານໃໝ່ໆກໍ່ດີ)

(8) ຖ່າຍຮູບຜົນງານໃຫ້ຊັດເຈນ, ອັດວິດີໂອແນະນຳຕົນເອງ (ຊື່, ອາຍຸ) ແລະ ອະທິບາຍຮູບພາບທີ່
ຕົນເອງສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນເວລາ 3 ນາທີ ເວົ້າເປັນພາສາອັງກິດງ່າຍໆສັ້ນໆ ແລ້ວສົ່ງພ້ອມກັບ
ຟອມສະໝັກ

(9) ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຊະນະເລີດຈະໄດ້ຖືກນຳໄປໂຊໃນລະບົບອອນໄລ ໃນແກລາລີ້ ຂອງ
white canvas ແລ້ວຈະຖືກຂາຍຕໍ່ໃຫ້ແກ່ນັກສະສົມທີ່ສົນໃຈ. ຊຶ່ງກຳໄລຈາກການຂາຍຈະໄດ້
ແບ່ງປັນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜົນງານ.  

(10) ກະລຸນາດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່:
https://forms.gle/FKESYSPapmp1T7oK6

 ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ທຸກທ່ານໃນການນຳໃຊ້ຮູບພາບຂອງຜົນງານທ່ານທີ່ສົ່ງມາປະກວດ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ໃນການໂຄສະນາ, ໂປສເຕີ SNS ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ.

4. ລາງວັນ
– ຜົນງານທີ່ສົ່ງເຂົ້າຄັດເລືອກຈາກແຕ່ລະປະເທດຈະຄັດເລືອກໃຫ້ເຫຼືອ 20 ຜົນງານ ສຳລັບປະເພດອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ

1) ອັນດັບ 1 ໄດ້ຮັບລາງວັນເງິນສົດ 1000 $ (USD)
2) ອັນດັບ 2 ໄດ້ຮັບລາງວັນເງິນສົດ 500 $ (USD)
3) ອັນດັບ 3 ໄດ້ຮັບລາງວັນເງິນສົດ 200 $ (USD)
– ສຳລັບລາງວັນປະເພດອາຍຸ 17 ປີລົງມາ ຈະໄດ້ລວບລວມ 10 ຜົນງານຈາກຫຼາຍປະເທດ
ອັນດັບ 1, 2 ແລະ 3 ຈະບໍ່ໄດ້ລາງວັນເປັນເງິນສົດ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບເປັນອຸປະກອນການຮຽນແທນ

5. ຄະນະກຳມະການຕັດສິນມີ 4 ທ່ານຄື:

   1) Mr. Poy Chhunly (Phare Ponleu Selapak) (ຄົນກຳປູເຈ້ຍ)
2) Mr. Ek Buntha (Ministry of Culture and Fine Arts) (ຄົນກຳປູເຈ້ຍ)
3) Ms. Sakata Yuko (Curator, Small Art School) (ຄົນຍີ່ປຸ່ນ)
4) Ms. Abe Kyoko  (ສິນລະປິນຄົນຍີ່ປຸ່ນ)

5. ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

   ອີເມວ: [email protected]
ທ່ານ ພຸດທະສອນ ຫຼວງສຸພົມ(ຕ້ອມ)
  ໂທ: 020-5560-6620


ホワイトキャンバス絵画コンテストラオス2022
募集要項 & スケジュール

 2020年からスタートしたホワイトキャンバス絵画コンテストは、アジア諸国の優れたアーティストの作品を集め、ITテクノロジーと組み合わせることで作品を守り、アジアの新しいアートシーンを創造することを目指しています。
2022年はカンボジア、スリランカ、タイ、ラオス、ミャンマー、ブータンを対象に実施します。
本プロジェクトはプロのアーティストを目指す人だけでなく、子どもや若者たちがコンテストへの参加を通じて、絵を描く楽しみを感じてもらうことも狙いのひとつです。今回選出された作品はオンラインギャラリーで展示されるだけでなく、コレクターによる購入と日本での作品展示もいたします。ぜひ、ふるってご応募ください。

<募集要項>

【部門】
①一般:18歳以上の若手アーティスト *年齢制限なし(20ノミネート、3人受賞)
②子ども:17歳以下の子供たちを対象(10作品ノミネート、3人受賞) 

【募集期間】2022年6月6日(月)〜8月31日(水)

【テーマ】自由
*平面絵画が条件(油彩・水彩・アクリル・版画・パステル等、CGも可)

【出品】原則1点(複数出品も受けるが入賞は1点のみ)

【サイズ】外寸:30cm×30cm以上100cm×100cm以内 (※正方形やタテ長の作品も可) * KIDSに関してはこれより小さいものも受付可能

【注記】

 ・作品数が少ない場合、受賞枠に満たない作品の選出になることがあります。
 ・過去に公募展やコンクールで発表されたもの、 あるいは他人の作品を模写し
 たものは受付けません。

 ・応募時には必ず作品を紹介する動画を添付してください。動画がない場合、
 受け付けをいたしません。

 ・受賞作品はデジタル化し、NFTとして販売する可能性があります。ご了承く
 ださい。

【受賞作品数】一般20作品、子ども10作品

【優秀作品賞金】金賞:1,000USD、銀:500USD、銅:200USD

(カンボジア、ラオス、ミャンマーから1点)

 ラオスの受賞作品は別途   

【審査員(予定)】

   Mr. Poy Chhunly (Phare Ponleu Selapak)

   Mr. Ek Buntha (Ministry of Culture and Fine Arts)

                  Ms. Sakata Yuko (Curator, Small Art School)

   Ms. Abe Kyoko  (Artist)

【主催】Social Compass

【パートナー】国際交流基金アジアセンター (ラオス)

【共催】一般社団法人SPUTNIK INTERNATIONAL

  東方文化支援財団

【後援】カンボジア文化芸術省(申請予定)、在カンボジア日本国大使館(申請中)

【応募方法】

・①スマートフォンもしくはカメラで撮影した作品の写真と、②作者本人が映った作品の紹介動画を下記フォームより必要事項を書き込み、送付してください。

*2のビデオには1)名前、2)年齢、3)作品への思い(作品を描いた理由)を含める(3分以内)。

(2022年度Application Form:https://forms.gle/FKESYSPapmp1T7oK6   )

・作品募集期間:6月6日〜8月31日

・審査期間:9〜10月

・授賞式:11月(オンラインでの実施も検討)