Call for Entries! VISUAL DOCUMENTARY PROJECT 2020!

ຂ່າວສຳລັບຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາສາລະຄະດີທີ່ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້!ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕພາຍໃຕ້ສູນການຮຽນຮູ້ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ “CSEAS” ໄດ້ປະກາດຮັບຜົນງານສາລະຄະດີທີ່ກ່ຽວກັບ “ຄວາມຮັກ”ເພື່ອຄັດເລືອກໃນຂັ້ນພາກພື້ນ. ລາຍລະອຽດແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານທີ່ນີ້:(ເປັນອັງກິດ)https://vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/(ທັງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອັງກິດ)https://www.facebook.com/Visual-Documentary-Project-1497115700502040/ Filmmakers in Southeast Asia! The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University is calling for documentaries for […]

No Image

ຖາມ-ຕອບກ່ຽວການສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນວິດີໂອສັ້ນຂັ້ນພາກພື້ນໃນປະເທດລາວ

1. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການເຮັດວິດີໂອແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຈຸດໃດ? ຕອບ: ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດແບບ ດິຈິຕອນ ກາຕຸນ ວິດີໂອ ແລະ ຄລິບໂຄສະນາສັ້ນໆ ອື່ນໆ ທີ່ ຄິດວ່າຕົນເອງຖະໜັດ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດເຮັດຄລິບໄດ້ເຊັ່ນ: ກ່ຽວກັບສິນລະປະ, ເຕັກນິກການຜະລິດ, ວິຖີຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ… ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາກໍ່ມີຫຼາຍຄລິບໄດ້ ລາງວັນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຕົວຢ່າງລາງວັນທີ່ເຄີຍໄດ້ໃນລະດັບເອເຊຍຕາມນີ້:   https://www.tbs.co.jp/digicon/en/22nd/winning/ 2. ສາມາດສະໝັກເປັນບຸຄົນ ຫຼື ເປັນທີມໄດ້ບໍ່ ຕອບ: […]

ການແຂ່ງຂັນຄລິບວິດີໂອສັ້ນລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທີ 1 ທີ່ປະເທດລາວ

ການແຂ່ງຂັນຄລິບວິດີໂອສັ້ນລະດັບພາກພື້ນໃນປະເທດລາວຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມງານ “DigiCon6 ASIA Awards-ASIA’s SUPREME SHORT MOVIE CONTEST” ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ກຸ່ມບໍລິສັດສື່ສານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນລະບົບກະຈາຍສຽງຂອງໂຕກຽວ ຫຼືວ່າ TBS ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນທີ່ເອີ້ນວ່າ” DigiCon6 ASIA Awards” […]

Synopsis

January 14, 2020 Japan Foundation, Vientiane 0

 ໂກ້ຈັ່ງ “ເຈົ້າຊາຍໝີມະຫັດສະຈັນ” / Gochan and Moko Forever Friends on Ice / ゴーちゃん。~モコと氷の上の約束~ 2. ພໍ່ຂອງຂ້ອຍແມ່ນນັກມວຍປ້ / MY DAD IS A HEEL WRESTLER / パパはわるものチャンピオン 3. ຄາດຕະກຳທີ່ໂຮງແຮມມາດຊະກະເລດ […]