ຄາດຕະກຳທີ່ໂຮງແຮມມາດຊະກະເລດ / MASQUERADE HOTEL / マスカレード・ホテル

ຄະດີຄາດຕະກຳຫຼາຍຄະດີໄດ້ເກີດທີ່ໂຕກຽວ ຊຶ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄາດຕະກຳອື່ນຕາມມາອີກ. ນັກສືບສວນຊາຍຊື່ ນິດຕະ ແລະ ພະນັກງານສາວໂຮງແຮມຊື່ ຢາມາງິຊິ ໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຫານຳກັນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮ້າຍກັນແທ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນທຳອິດທັງ 2 ຄົນຈະປັບເຂົ້າຫາກັນໄດ້ຍາກກໍ່ຕາມ.

Tokyo have experienced a series of murder cases, suggesting that another one will follow. Nitta, a male detective and Yamagishi, a female hotel worker, work together to find out who is responsible, but they have a hard time understanding each other.