No Image

FY2024

April 29, 2024 Yuko Nishimoto 0

  ການແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນລະດັບພາກພື້ນໃນປະເທດລາວ ຄັ້ງທີ 5  “DigiCon6 ASIA Awards-ASIA’s SUPREME SHORT MOVIE CONTEST” ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ   ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ກຸ່ມບໍລິສັດສື່ສານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນລະບົບກະຈາຍສຽງຂອງໂຕກຽວ ຫຼືວ່າ TBS ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນທີ່ເອີ້ນວ່າ” DigiCon6 […]