ບົດເພັງແຫ່ງຄວາມຮັກນ້ອຍໆ / LITTLE LOVE SONG / 小さな恋のうた

ກຸ່ມວົງດົນຕີມັດທະຍົມປາຍກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ຄວາມໂສກເສົ້າຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງໝູ່ໃນກຸ່ມ 1 ຄົນໄດ້ທຳລາຍຄວາມຝັນທີ່ສົດໃສຂອງພວກເຂົາ. ຈາກນັ້ນກໍ່ມີຍິງສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ຖານທັບອາເມລິກາ ໄດ້ປະກົດໂຕຂື້ນມາພ້ອມກັບບົດເພັງໃໝ່ເພັງ 1.

A popular small-town high school band experienced a tragedy that destroyed their bright future. Then, a girl who lives in a US army base, suddenly appears with a demo tape of a song.