ປະກາດລົງທະບຽນສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ ງານທາເລັນໂຕກຽວ 2019-TALENTS TOKYO 2019 CALL FOR ENTRIES

ໄລຍະຮັບສະໝັກ: ເລີ່ມສະໝັກວັນທີ່ 15 ພຶດສະພາ ຈົນເຖິງ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້
“Talents Tokyo 2019” ແມ່ນງານແລກປ່ຽນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຄົ້ນຫາຜູ້ກໍາກັບ ແລະ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ຈາກອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຈັດຂື້ນທີ່ ໂຕກຽວ ລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 30 ພະຈິກ 2019. ທາງເຮົາຫວັງຢ່າງຫຍິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໝັກຈາກບັນດາຜູ້ກໍາກັບ ແລະ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ໄວໜຸ່ມ

ສຳລັບລາຍລະອຽດແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານທີ່:
https://talents-tokyo.jp/2019/news/call-for-entries

“Talents Tokyo 2019” looks for budding Filmmakers or Producers from East Asia and Southeast Asia. The event will take place in Tokyo from November 25 to 30, 2019. We look forward to receiving the entries from young Filmmakers/ Producers in the making.

For more information visit the below:
https://talents-tokyo.jp/2019/news/call-for-entries