ປິນໂຕແທນໃຈແມ່/ BENTO HARASSMENT / 今日も嫌がらせ弁当

ຄາໂອລິ ແມ່ນແມ່ຮ້າງຜູ້ໜຶ່ງ. ລາວໄດ້ລ້ຽງລູກສາວທີ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງໄວລຸ້ນ ແລະ ປະຕິເສດຄຳສອນຂອງລາວ. ມື້ໜຶ່ງ, ຄາໂອລິ ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົມກັບລູກສາວຂອງຕົນ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກລູກ.

Kaori is a single mother. She raises a rebellious high school age daughter that ignores her. One day, Kaori decides to talk with her daughter, but also get some revenge. Then, Kaori creates messages and put them inside her daughter’s lunch box.