ລູກຫຼານຂອງທ້ອງທະເລ / Children of the Sea / 海獣の子供

ໃນຊ່ວງພັກລະດູຮ້ອນ, ນັກຮຽນສາວມໍປາຍຜູ້ 1 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພິພິດຕະພັນສັດນ້ຳທີ່ພໍ່ຂອງລາວເຮັດວຽກຢູ່. ລາວໄດ້ໄປພົບສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກໂຕພະຍູນ(ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ). ຫຼັງຈາກນັ້ນທັງ 3 ຄົນກໍ່ໄດ້ໄປພະຈົນໄພກັບສິ່ງລຶກລັບຫຼາຍຢ່າງໃນທະເລ.

During the summer, a high school student visits the aquarium where her father works. There, she met two brothers raised by Dugongs (marine mammals). Then, the three teenagers will experience mysterious adventures out in the sea.