ສະກົດຈິດຕິດໃຈໄປກັບສຽງເພັງ / DANCE WITH ME / ダンスウィズミー

ນາງສາວຊິຊຸກະເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດການຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງຂອງເມືອງໂຕກຽວ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ລາວໄດ້ຖືກສະກົດຈິດ ໂດຍນັກສະກົດຈິດຄົນໜຶ່ງ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ເມື່ອໃດທີ່ລາວໄດ້ຍິນສຽງເພັງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຮ້ອງ ແລະ ເຕັ້ນນຳເພັງນັ້ນ. ເພື່ອເປັນການທີ່ຈະແກ້ມົນສະກົດ, ລາວຈິ່ງອອກເດີນທາງໄປນຳຫານັກກົດຈິດຜູ້ນີ້.

Shizuka works at a big Tokyo trading company. One day, she is accidentally hypnotized by a carnival hypnotist. Since then, whenever she hears music, she cannot resist and starts to sing and dance. In order to break the spell, she goes to the carnival again, but the hypnotist is not there.