ເປີດຮັບສະໝັກສົ່ງສາລະຄະດີເຂົ້າຄັດເລືອກເພື່ອຮ່ວມໂຄງການທີ່ໂຕກຽວ ແລະ ກຽວໂຕ 2018 – Open Call for Applications: VISUAL DOCUMENTARY PROJECT 2018 in Kyoto and Tokyo

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍສູນກາງການສຶກສາອາຊ້ຽນ, ກຽວໂຕ ແລະ ຮ່ວມຈັດໂດຍ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ. ຫົວຂໍ້ສຳລັບປີນີ້ແມ່ນ: ”ວັດທະນະທຳທີ່ນິຍົມກັນໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້”
ເລີ່ມຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018 ຈົນຮອດວັນທີ 31 ສິງຫາ 2018. ສຳລັບລາຍລະອຽດແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວັບໄຊ້ລຸ່ມນີ້:
ສຳລັບພາສາອັງກິດ: https://vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/
ສຳລັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ: https://vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/

This event is organized by the Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University, co-organized by the Japan Foundation Asia Center. The theme for this year is “Popular Culture in Southeast Asia”.
The open for application is June 1st, 2018 and deadline is August 31st, 2018. For more information visit the below:
https://vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/  (for English)
https://vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/   (for Japanese)