ແອັບດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຈື່ ຄັນຈິ 3 – KANJI Memory Hint 3

ມາແລ້ວ!!! ແອັບດີໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍການຮຽນ ແລະ ການຈື່ຈຳ ໂຕໜັງສື ຄັນຈິ 3, ພ້ອມທັງມີເກມມ່ວນໆໃຫ້ຫຼີ້ນ. ທຸກໆຄົນສາມາດ ດາວໂຫຼດຟຣີ ກັນເລີຍ ຕາມລີ້ງລຸ່ມນີ້:

▼Google Play Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.KanjiMemoryHintApp.En3&hl=en

▼iOS

https://itunes.apple.com/us/app/id1401093144?l=en&ls=1&mt=8

★☆iPhone & Android App “KANJI Memory Hint 3″[English version] released!☆★

Following our popular app “KANJI Memory Hint 1” and “KANJI Memory Hint 2” that lets you enjoy studying kanji through mnemonic pictures and games, we have now released “KANJI Memory Hint 3” (English version)!

This app was developed from the kanji mnemonic pictures in Memory Hint on the Marugoto Plus Elementary2 A2 Website.

We recommend it for Japanese language learners at the beginner level.

 

◆Download

You can download this app from the webpages below. [FREE]

▼Google Play Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.KanjiMemoryHintApp.En3&hl=en

▼iOS

https://itunes.apple.com/us/app/id1401093144?l=en&ls=1&mt=8

▼Amazon

http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?p=jp.jfkc.KanjiMemoryHintApp.En3