ໂກ້ຈັ່ງ “ເຈົ້າຊາຍໝີມະຫັດສະຈັນ” / Gochan and Moko Forever Friends on Ice / ゴーちゃん。~モコと氷の上の約束~

ໂກ້ຈັ່ງ, ເຈົ້າຊາຍໝີແພນດ້າທີ່ມາຈາກດາວອື່ນ, ໄດ້ກັບມາພົບກັບໂມໂກະຈັ່ງອີກເທຶ່ອໜຶ່ງ ແລະ ເຂົ້າຮຽນນຳກັນ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ໂກ້ຈັ່ງ ແລະ ໂມໂກະຈັ່ງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສະເກັດຄູ່ປະສົມຂອງໂຮງຮຽນ.

Gochan, the Prince Panda, comes from another planet. Then, he meets Moko and they go to school together. One day, Gochan and Moko are selected to participate in a figure skating competition.