No Image

JFAC-VT has provided its local grant to FANGLAO Dance Company

September 6, 2016 Admin 0

ບໍລິສັດເຕັ້ນຟັງລາວ ຈະໄດ້ຈັດງານ “ຊຸມຊົນໄວຫນຸ່ມທີ່ຮັກໃນການເຕັ້ນ” ຫລື UYD 2016 ຄັ້ງທີ່ 4 ຂື້ນໃນວັນທີ່ 9-10 ເດືອນກັນຍາ 2016 ນີ້ ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 15:00 ເປັນຕົ້ນໄປ. ທາງສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ມອບທຶນສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ໂຄງການນີ້ໂດຍຜ່ານ“Small Grant Programs”ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງທຶນ “Small Grant Programs.” ໄດ້ລຸ່ມນີ້: http://jfacvt.la/grants/ […]