No Image

International Theater Festival Okinawa for Young Audiences

July 11, 2016 Admin 0

 ງານໂອກີນະວາ ເທດສະການໂຮງລະຄອນນາໆຊາດສຳລັບຜູ້ຊົມໄວຫນຸ່ມນ້ອຍ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ ຢູ່ທີ່ ນ້າຫະ, ໂອກີນະວາ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໃນນີ້, ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວສອງທ່ານຄື: ທ່ານນາງ ວັນສີ ສຸກຈະເລີນ ແລະ ທ່ານນາງ ນຸດ ພຸດທະວົງສາ  International Theater Festival Okinawa for Young Audiences […]