🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – What a Wonderful Family!

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8
What a Wonderful Family!
ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ສາມັກຄີກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ເຖິງວ່າຈະພົບເຈີກັບບັນຫາຫຍັງກໍ່ຕາມ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໂດຍສະເພາະບັນດາ ເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງ.
ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=Cp4CddQWlJQ
ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/what-a-wonderful-family/?lang=la

Be the first to comment

Leave a Reply