No Image

ຄັ້ງທຳອິດ ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຈະເດີນທາງມາລາວ ໃນໄວຯ ນີ້ The first “NIHONGO Partner” to Laos is coming soon!

August 30, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ນາງ ໂມເອະໂກະ  ກະໄຕ, ເປັນຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທຳອິດ  ຈະເດີນທາງມາຮອດລາວ  ໃນວັນທີ  26 ເດືອນກັນຍາ ນີ້, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນວຽງຈັນ, ລາວຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສຶກສາແຫ່ງອື່ນໆ ທີ່ສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນສົ່ງປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການມາເປັນ “ຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ” ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນ່ໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊຽນ  ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກຮຽນ. Ms. Moeko Katai, who […]

No Image

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນຸ່ມ Nirmita Composer Workshop

August 24, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ໃນວັນທີ 16 – 30 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຈັດ ການສໍາມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນຸ່ມ Nirmita Composer Workshop ຂຶ້ນທີ່ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Nirmita Composer Institute ແລະ Cambodian Living Art. ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານທ່ານສາມາດຄຣິກເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ້: http://jfacvt.la/wp-content/uploads/2016/08/20160816_Report.pdf

No Image

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນມະໂຫລານ ricca ricca * festa 2016

August 24, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນມະໂຫລານ ricca ricca * festa 2016  ທີ່ ເມືອງ ນາຫາ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ນັບແຕ່ວັນທີ 25-31 ກໍລະກົດ 2016. ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານທ່ານສາມາດຄຣິກເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ້ http://jfacvt.la/wp-content/uploads/2016/08/20160814_Report-1.pdf

No Image

The Asia Center (Tokyo) has moved to a New Location

August 22, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ 8 ປີ 2016. ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຍ້າຍບາງພາກສ່ວນຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ ລວມທັງ ສູນອາຊີໄປສະຖານທີ່ແຫ່ງໃຫມ່ ສຳລັບລາຍລະອຽດທາງສາມາດຄຣິກໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້: http://www.jpf.go.jp/e/about/notice/index.html On August 22, 2016, the Japan Foundation has moved a part of its headquarters including […]

No Image

URBAN YOUTH DANCE 2016

August 18, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ງານ UYD 2016 ຈະຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 9-10 ເດືອນ 9 ປີ 2016, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.  ວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກົດເລີຍ “UYD 2016” will be held from 9-10 September 2016, supported […]