No Image

🎬🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 – ຈິຫາຍະຟຸຣຶ ພາກທີ I

December 19, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

Chihayafuru Part I (2016) 111’ / KOIZUMI Norihiro ນາງເອກມີຊື່ວ່າ ຈິຮະຍະ ອາຍະເຊະ ເປັນເດັກຍິງທີ່ຫນ້າຮັກ ແລະ ເກັ່ງໃນການຫລີ້ນໄພ້ຄະຣຸຕະ ສ່ວນພະເອກກະຫລໍ່ ແລະ ເທ່ຫລາຍ ຈັ່ງແມ່ນຮູບເງົາທີ່ຫນ້າຕິດຕາມອີຫລີ. ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/chihayafuru-part-l/?lang=la

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – What a Wonderful Family!

December 15, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 What a Wonderful Family! ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ສາມັກຄີກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ເຖິງວ່າຈະພົບເຈີກັບບັນຫາຫຍັງກໍ່ຕາມ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໂດຍສະເພາະບັນດາ ເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງ. ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=Cp4CddQWlJQ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/what-a-wonderful-family/?lang=la

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – The Magnificent Nine

December 14, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 The Magnificent Nine ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງການຢາກເຮັດໃຫ້ຫມູ່ບ້ານທີ່ຕົວເອງຢູ່ນັ້ນຫລຸດຜົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ສະນັ້ນຜູ້ນຳບ້ານທັງຫລາຍຈິ່ງພາກັນຄິດຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ວາງແຜນລົງທຶນທາງການເງິນເພື່ອຈະພິກຜັນໂຊກຊາຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=38OBRELdGbY  ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-magnificent-nine/?lang=la  

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – The Anthem of the Heart

December 13, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 The Anthem of the Heart ຮູບເງົາອະນິເມະເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງເດັກຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ຊ່າງເວົ້າຊ່າງຈາ ແຕ່ການຊ່າງເວົ້າຊ່າງຈາຂອງລາວນີ້ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງລາວສັບສົນແລະວຸ້ນວາຍ ຈົນລາວຕ້ອງໄດ້ປິດປາກຕົວເອງໃຫ້ງຽບ ໂດຍການບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈານຳໃຜອີກ. ແຕ່ວ່າມີເລື່ອງບັງເອີນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງເພງ ສະນັ້ນມາເບິ່ງນຳກັນວ່າລາວຈະກັບມາສາມາດເວົ້າຫລືຮ້ອງເພງໄດ້ອີກຫລືບໍ່? ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=mnOKdfEwNMQ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-anthem-of-the-heart/? lang=la  

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – The Mohican Comes Home

December 12, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 The Mohican Comes Home ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງຄອບຄົວລະຫວ່າງພໍ່ກັບລູກຊາຍທີ່ມີນິດໄສຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຄວາມຫ່າງເຫິງຈາກຄອບຄົວເປັນເວລາຫລາຍປີ ສະນັ້ນເມື່ອໄດ້ພົບກັນເລື່ອງຕະຫລົກໆເຮຮາ ຈິ່ງເກີດຂື້ນ… ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=GiR4HVSJpf0 ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-mohican-comes-home/?lang=la