No Image

ຮອບສຸດທ້າຍຂອງການສາຍຮູບເງົາ!-FINAL round of screening!

January 27, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ຮອບສຸດທ້າຍຂອງການສາຍຮູບເງົາ! ວັນທີ່28, 15:15pm. ວັນທີ່29, 17:30「What a Wonderful Family!」 ວັນທີ່28, 15:00pm. ວັນທີ່29, 17:30「Chihayafuru Part II」 ວັນທີ່28, 17:20pm. ວັນທີ່29, 15:「The Anthem of The Heart」 ວັນທີ່28, 17:25pm. ວັນທີ່29, […]

No Image

ໃນວັນທີ່ 28-29 ນີ້! ຢ່າລືມເດີ! ຮອບສຸດທ້າຍຂອງເທດສະການ-On January 28-29 don’t miss the FINAL round of screening of 4 Japanese films

January 26, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ໃນວັນທີ່ 28-29 ນີ້! ຢ່າລືມເດີ! ຮອບສຸດທ້າຍ ຂອງການສາຍ 4 ເລື່ອງ ຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane […]

No Image

ມີສັບບັນຍາຍອັງກິດແລ້ວ(ເທດສະການຮູບເງົາ)-English subtitles are available! (Film Fes.)

January 24, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 5541 148) The Japanese […]

No Image

ເທດສະການຮູບເງົາເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ!-Film Fes. has just started!

January 23, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ໄດ້ເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ! ຮອບຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະສາຍຢູ່ໃນວັນທີ່ 28-29 ມັງກອນນີ້ສະນັ້ນ ຢ່າລືມ!ຢ່າພາດ! ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເວັບໄຊສ (ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la ເຟສບຸກ ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 55 41 148) The Japanese […]

No Image

ໃຜຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າຈະໄດ້ຮັບ UCHIWA ວີຍີ່ປຸ່ນ!

January 17, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ຖ້າວ່າທ່ານໃດທີ່ຊື້ປີ້ເຂົ້າຊົມຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນລ່ວງຫນ້າ ຈະໄດ້ຮັບວີຍີ່ປຸ່ນໄປພັດໃຫ້ສະບາຍໃຈກັນເລີຍ 1 ປີ້ຕໍ່ 1 ອັນ. ເລີ່ມ!ຕອນບ່າຍ 2 ໂມງຂອງມື້ນີ້(17/01/2017)ເປັນຕົ້ນໄປ ຮີບໄປຊື້ຢູ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ8 ເດີພີ້ນ້ອງ ITECC MALL Cineplex ຫລືໂທ 030 55 41 148  

No Image

ເຈົ້າຢາກໄປຍີ່ປຸ່ນບໍ່?-Don’t you want to go to Japan?

January 17, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ຖ້າຢາກໄປເຂົ້າອ່ານເວັບໄຊສນີ້ເບິ່ງ: http://la.japanesefilmfest.org/votesprizes/?lang=la ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 200 ຄຳສັບ: http://www.japanesefilmfest.org/vote ຖ້າຫາກທ່ານໃດຂຽນໄດ້ຖືກໃຈກໍາມະການ ຈະໄດ້ຮັບປີ້ຍົນໄປກັບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳນວນສອງໃບ ພ້ອມທັງຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ບັດເຂົ້າຊົມງານເທດສະການຮູບເງົານາໆຊາດໂຕກຽວ ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີນີ້!! Watch one of the films at […]