“Talents Tokyo 2018” ໂປແກມຄົ້ນຫາຜູ້ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາໄວໜຸ່ມ ຈາກອາຊ້ຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ-“Talents Tokyo 2018” – Looking for Young Filmmakers & Producers from East and Southeast Asia

October 8, 2018 Japan Foundation, Vientiane 0

“Talents Tokyo 2018” ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ຫາ 24 ພະຈິກ ປີ 2018 ນີ້ ທີ່ໂຕກຽວ. ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ທ່ານ. ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາທີ່ເປັນຄົນລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອ່ານທີ່: ໂຮມເພກທາງການ: https://talents-tokyo.jp/ ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ: https://talents-tokyo.jp/2018/talents-tokyo/introduction “Talents Tokyo 2018” […]