ເລີ່ມຕົ້ນ(A1)

ດາວໂຫຼດແຕ່ລະບົດ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ

 ຫົວຂໍ້  ພາສາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທໍາອິດ  

ບົດທີ 1ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ

 ຫົວຂໍ້  ພາສາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທໍາອິດ  

ບົດທີ 2ຂໍໂທດ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈປານໃດ

 ຫົວຂໍ້  ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ      

ບົດທີ 3ຂໍຝາກເນື້ອຝາກຕົວນໍາແດ່ເດີ

 ຫົວຂໍ້  ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ    

ບົດທີ 4ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ໂຕກຽວ 

 ຫົວຂໍ້  ອາຫານທີ່ມັກ             

ບົດທີ 5ຂ້ອຍມັກອຸດົງ

 ຫົວຂໍ້  ອາຫານທີ່ມັກ             

ບົດທີ 6ເອົາເບີເກີຊີສແດ່

 ຫົວຂໍ້  ເຮືອນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ 

ບົດທີ 7ມີ 4 ຫ້ອງ

 ຫົວຂໍ້  ເຮືອນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ 

ບົດທີ 8ຢະມະດະຢູ່ໃສ? 

 ຫົວຂໍ້  ຊີວິດປະຈໍາວັນ                

ບົດທີ 9ພັກທ່ຽງແຕ່ 12ໂມງ ຫາ 1ໂມງ

 ຫົວຂໍ້  ຊີວິດປະຈໍາວັນ                

ບົດທີ 10ເອົາກະລັບເຟີໃຫ້ຢືມແດ່

 ຫົວຂໍ້  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກ                  

ບົດທີ 11ມັກປຶ້ມກາຕູນແບບໃດ?

 ຫົວຂໍ້  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກ                  

ບົດທີ 12ບໍ່ໄປດື່ມນຳກັນບໍ? 

 ຫົວຂໍ້  ຍ່າງເລາະເມືອງ             

ບົດທີ 13ລົດເມຄັນນີ້ໄປສະໜາມບິນບໍ?

 ຫົວຂໍ້  ຍ່າງເລາະເມືອງ              

ບົດທີ 14ອາຄານໃຫຍ່ເນາະ

 ຫົວຂໍ້  ຢູ່ຮ້ານ                             

ບົດທີ 15ຢາກໄດ້ຖ່ານໄຟສາຍ

 ຫົວຂໍ້  ຢູ່ຮ້ານ                             

ບົດທີ 16ອັນນີ້ລາຄາເທົ່າໃດ? 

 ຫົວຂໍ້  ໃນວັນພັກ                       

ບົດທີ 17ໄດ້ໄປເບິ່ງຮູບເງົາ

 ຫົວຂໍ້  ໃນວັນພັກ                      

ບົດທີ 18ຢາກແຊ່ບໍ່ນ້ຳຮ້ອນ

ໜ້າປົກ

はじめに

ໜ້າປົກ    

この教材の使い方

ວິທີນຳໄຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນຫຼັ້ມນີ້

内容一覧
ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ກວດ Can-do

ຫຼັງປົກ