No Image

ເຈົ້າຢາກໄປຍີ່ປຸ່ນບໍ່?-Don’t you want to go to Japan?

January 17, 2017 Admin 0

ຖ້າຢາກໄປເຂົ້າອ່ານເວັບໄຊສນີ້ເບິ່ງ: http://la.japanesefilmfest.org/votesprizes/?lang=la ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 200 ຄຳສັບ: http://www.japanesefilmfest.org/vote ຖ້າຫາກທ່ານໃດຂຽນໄດ້ຖືກໃຈກໍາມະການ ຈະໄດ້ຮັບປີ້ຍົນໄປກັບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳນວນສອງໃບ ພ້ອມທັງຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ບັດເຂົ້າຊົມງານເທດສະການຮູບເງົານາໆຊາດໂຕກຽວ ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີນີ້!! Watch one of the films at […]