No Image

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I – The 1st Japanese Film Festival in Vientiane

January 6, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ຈະໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕາມເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້:(ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la ແລະ ITECC MALL Cineplex ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ບັດລາຄາຫລຸດພິເສດສຳລັບເທດສະການນີ້! ຫນ້າງານ 15, 000 ກີບ. ຊື້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ. ແລະຢ່າລືມແທັກຄຳເວົ້າເທ່ໆຄຳນີ້ນຳເດີ #jfflaos […]

No Image

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ The 1st Japanese Film Festival in Vientiane

October 11, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ເຊິ່ງຈັດໂດຍມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນມີແຜນຈັດຂື້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2017. ໃນງານຄັ້ງນີ້ ມີຮູບເງົາໃຫມ່ 8 ເລື່ອງ ທີ່ຈະສະແດງຢູ່ທີ່ ໄອເຕັກມໍ ຊີເນເພຣັກ (ຊັ້ນ8) ໃນວັນທີ່ 21-22 ແລະ 28-29 ເດືອນມັງກອນ, ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຕື່ມອີກໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງໄວໆນີ້. The 1st Japanese […]