Tag Archives: ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I The 1st Japanese Film Festival

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I – The 1st Japanese Film Festival in Vientiane

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ຈະໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8
ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕາມເວັບໄຊສລຸ່ມນີ້:(ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ແລະ ITECC MALL Cineplex
ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ
ບັດລາຄາຫລຸດພິເສດສຳລັບເທດສະການນີ້! ຫນ້າງານ 15, 000 ກີບ. ຊື້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ. ແລະຢ່າລືມແທັກຄຳເວົ້າເທ່ໆຄຳນີ້ນຳເດີ #jfflaos
The 1st Japanese Film Festival in Vientiane will be held soon on January 21(Sat) & 22(Sun) and 28(Sat) & 29(Sun) at ITECC Mall Cineplex (ITECC Mall 8th FL)
For more information visit the below site: (English)http://la.japanesefilmfest.org/
and ITECC MALL Cineplex
All the films are in Japanese with Lao subtitles.
Special discount tickets for the Festival! 15.000 kip (pre-sale 10.000kip)
#jfflaos

 

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ The 1st Japanese Film Festival in Vientiane

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ເຊິ່ງຈັດໂດຍມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນມີແຜນຈັດຂື້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2017. ໃນງານຄັ້ງນີ້ ມີຮູບເງົາໃຫມ່ 8 ເລື່ອງ ທີ່ຈະສະແດງຢູ່ທີ່ ໄອເຕັກມໍ ຊີເນເພຣັກ (ຊັ້ນ8) ໃນວັນທີ່ 21-22 ແລະ 28-29 ເດືອນມັງກອນ, ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຕື່ມອີກໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງໄວໆນີ້.
The 1st Japanese Film Festival organized by the Japan Foundation is scheduled to be held in Vientiane in January 2017.  Eight brand-new films will be shown at the ITECC Mall Cineplex, ITECC Mall (8th FL) on Jan. 21(Sat) & 22(Sun) and 28(Sat) & 29(Sun).  Detailed information will be released soon in November.

©2016"Chihayafuru" Film Partners, ©Yuki Suetsugu/KODANSHA LTD. ©2016"The Magnificent Nine" Film Partners