No Image

🎬🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 – An

December 21, 2016 Admin 0

An (2015) 113’ / KAWASE Naomi “ສະກຸຣະ” ໃນຮູບເງົານີ້ສວຍງາມຫລາຍ, ຂະຫນົມ “ອັນ(ໂດຣາຍະກິ)” ກໍ່ທີ່ເປັນຕາແຊບຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ມາຕິດຕາມກັນໄດ້ເດີ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/an/?lang=la

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – An ອັນ

December 8, 2016 Admin 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 An (ອັນ) ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ສະທ້ອນກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງຄົນ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ແລະ ຍັງຊະນະງານອາວອດ(Awards)ຕ່າງໆອີກ ເຊັ່ນວ່າ Asia Pacific Screen Awards 2015, Cork International Film Festival 2015, […]