No Image

Call For Applications – Asia Leadership Fellow Program 2017

October 7, 2016 Admin 0

ພວກເຮົາຍິນດີຕອນຮັບທຸກໆທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສະຫມັກໂຄງການ “the Asia Leadership Fellow Program 2017”. ມື້ປິດຮັບສະຫມັກແມ່ນ ວັນພະຫັດ ວັນທີ່ 22 ເດືອນ 12 ປີ 2016. ສາມາດເຂົ້າຊົມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້: We welcome your interest in applying for the Asia […]