No Image

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Film Festival in Vientiane

November 1, 2016 Admin 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາທີ່ຈະສາຍໃນງານເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄອເຕັກມໍ ຊີເນເພຣັກ (ຊັ້ນ8), ໃນວັນທີ່ 21-22 ແລະ 28-29 ເດືອນມັງກອນ 2017. ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ບັດລາຄາຫລຸດພິເສດສຳລັບເທດສະການນີ້! The 1st Japanese Film Festival in Vientiane […]