No Image

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນຸ່ມ Nirmita Composer Workshop

August 24, 2016 Admin 0

ໃນວັນທີ 16 – 30 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຈັດ ການສໍາມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນຸ່ມ Nirmita Composer Workshop ຂຶ້ນທີ່ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Nirmita Composer Institute ແລະ Cambodian Living Art. ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານທ່ານສາມາດຄຣິກເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ້: http://jfacvt.la/wp-content/uploads/2016/08/20160816_Report.pdf