No Image

🎬🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 – The Anthem of the Heart

December 27, 2016 Admin 0

The Anthem of the Heart (2015) 119’ / NAGAI Tatsuyuki ຊີວິດນັກຮຽນມໍຕົ້ນ ແລະ ມໍປາຍຂອງນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນຈະແຕກຕ່າງກັບນັກຮຽນລາວແນວໃດນັ້ນ ຮູບເງົາອະນິເມະເລື່ອງນີ້ອາດມີຄຳຕອບໃຫ້ໄດ້. ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-anthem-of-the-heart/? lang=la  

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – The Anthem of the Heart

December 13, 2016 Admin 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 The Anthem of the Heart ຮູບເງົາອະນິເມະເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງເດັກຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ຊ່າງເວົ້າຊ່າງຈາ ແຕ່ການຊ່າງເວົ້າຊ່າງຈາຂອງລາວນີ້ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງລາວສັບສົນແລະວຸ້ນວາຍ ຈົນລາວຕ້ອງໄດ້ປິດປາກຕົວເອງໃຫ້ງຽບ ໂດຍການບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈານຳໃຜອີກ. ແຕ່ວ່າມີເລື່ອງບັງເອີນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງເພງ ສະນັ້ນມາເບິ່ງນຳກັນວ່າລາວຈະກັບມາສາມາດເວົ້າຫລືຮ້ອງເພງໄດ້ອີກຫລືບໍ່? ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=mnOKdfEwNMQ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-anthem-of-the-heart/? lang=la