No Image

ຄັ້ງທຳອິດ ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຈະເດີນທາງມາລາວ ໃນໄວຯ ນີ້ The first “NIHONGO Partner” to Laos is coming soon!

August 30, 2016 Admin 0

ນາງ ໂມເອະໂກະ  ກະໄຕ, ເປັນຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທຳອິດ  ຈະເດີນທາງມາຮອດລາວ  ໃນວັນທີ  26 ເດືອນກັນຍາ ນີ້, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນວຽງຈັນ, ລາວຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສຶກສາແຫ່ງອື່ນໆ ທີ່ສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນສົ່ງປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການມາເປັນ “ຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ” ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນ່ໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊຽນ  ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກຮຽນ. Ms. Moeko Katai, who […]