No Image

ເທດສະການຮູບເງົາເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ!-Film Fes. has just started!

January 23, 2017 Admin 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ໄດ້ເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ! ຮອບຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະສາຍຢູ່ໃນວັນທີ່ 28-29 ມັງກອນນີ້ສະນັ້ນ ຢ່າລືມ!ຢ່າພາດ! ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເວັບໄຊສ (ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la ເຟສບຸກ ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 55 41 148) The Japanese […]