No Image

ມີສັບບັນຍາຍອັງກິດແລ້ວ(ເທດສະການຮູບເງົາ)-English subtitles are available! (Film Fes.)

January 24, 2017 Admin 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 5541 148) The Japanese […]