No Image

🎬🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 – The Magnificent Nine

December 28, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

The Magnificent Nine (2016) 129’ / NAKAMURA Yoshihiro ບ້ານເຮືອນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສະໄຫມກ່ອນນັ້ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ອາຊີບຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍແມ່ນຊາວໄຮ່ຊາວນາ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-magnificent-nine/?lang=la

No Image

🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – The Magnificent Nine

December 14, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 The Magnificent Nine ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງການຢາກເຮັດໃຫ້ຫມູ່ບ້ານທີ່ຕົວເອງຢູ່ນັ້ນຫລຸດຜົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ສະນັ້ນຜູ້ນຳບ້ານທັງຫລາຍຈິ່ງພາກັນຄິດຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ວາງແຜນລົງທຶນທາງການເງິນເພື່ອຈະພິກຜັນໂຊກຊາຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=38OBRELdGbY  ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-magnificent-nine/?lang=la