No Image

URBAN YOUTH DANCE 2016

August 18, 2016 Admin 0

ງານ UYD 2016 ຈະຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 9-10 ເດືອນ 9 ປີ 2016, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.  ວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກົດເລີຍ “UYD 2016” will be held from 9-10 September 2016, supported […]