ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ນຳສະເຫນີ “CROSSCUT ASIA #03” ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົາຂອງອິນໂດເນເຊຍພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນງານ ເທດສະການຮູບເງົານາໆຊາດໂຕກຽວຄັ້ງທີ 29 The Japan Foundation Asia Center presents the “CROSSCUT ASIA #03” featuring Indonesian films at the 29th Tokyo International Film Festival.

The Tokyo International Film Festival has shown Indonesian films constantly since the 1980s, but this time we are introducing a new generation of films.
For more information visit the below site:
http://2016.tiff-jp.net/news/en/?p=11538

Be the first to comment

Leave a Reply