ໃນວັນທີ່ 28-29 ນີ້! ຢ່າລືມເດີ! ຮອບສຸດທ້າຍຂອງເທດສະການ-On January 28-29 don’t miss the FINAL round of screening of 4 Japanese films

ໃນວັນທີ່ 28-29 ນີ້! ຢ່າລືມເດີ! ຮອບສຸດທ້າຍ ຂອງການສາຍ 4 ເລື່ອງ ຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ
ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
ເຟສບຸກ: ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 5541 148)

On January 28-29 don’t miss the FINAL round of screening of 4 Japanese films
All the films are in Japanese with both Lao and English subtitles.
Pre-sale 10.000kip
Write a review for a chance to win a trip to Tokyo
More Information: http://la.japanesefilmfest.org/
FB: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
FB: ITECC MALL Cineplex (Tel: 030 55 41 148)
#jfflaos #jffapac

Be the first to comment

Leave a Reply