🎬🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 – The Magnificent Nine

The Magnificent Nine (2016) 129’ / NAKAMURA Yoshihiro
ບ້ານເຮືອນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສະໄຫມກ່ອນນັ້ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ອາຊີບຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍແມ່ນຊາວໄຮ່ຊາວນາ
ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-magnificent-nine/?lang=la

Be the first to comment

Leave a Reply