🎬🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8 – The Anthem of the Heart

The Anthem of the Heart (2015) 119’ / NAGAI Tatsuyuki
ຊີວິດນັກຮຽນມໍຕົ້ນ ແລະ ມໍປາຍຂອງນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນຈະແຕກຕ່າງກັບນັກຮຽນລາວແນວໃດນັ້ນ ຮູບເງົາອະນິເມະເລື່ອງນີ້ອາດມີຄຳຕອບໃຫ້ໄດ້.
ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-anthem-of-the-heart/? lang=la

 

Be the first to comment

Leave a Reply