🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I – The Magnificent Nine

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I (21-22, 28-29/01/2017) ທີ່ໄອເຕັກມໍຊັ້ນ 8
The Magnificent Nine
ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງການຢາກເຮັດໃຫ້ຫມູ່ບ້ານທີ່ຕົວເອງຢູ່ນັ້ນຫລຸດຜົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ສະນັ້ນຜູ້ນຳບ້ານທັງຫລາຍຈິ່ງພາກັນຄິດຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ວາງແຜນລົງທຶນທາງການເງິນເພື່ອຈະພິກຜັນໂຊກຊາຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ວິດີໂອໂຄສະຫນາຮູບເງົາ: https://www.youtube.com/watch?v=38OBRELdGbY 
ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາ: http://la.japanesefilmfest.org/film/the-magnificent-nine/?lang=la

 

Be the first to comment

Leave a Reply