No Image

Asia Center Grant & Fellowship Programs

October 12, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມີໂຄງການທຶນສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ທຶນອື່ນໆ ທີ່ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ. ສາມາດເຂົ້າຊົມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້: The Japan Foundation Asia Center provides several kinds of grant programs and others. For more information, please see […]

No Image

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ The 1st Japanese Film Festival in Vientiane

October 11, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ I ເຊິ່ງຈັດໂດຍມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນມີແຜນຈັດຂື້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2017. ໃນງານຄັ້ງນີ້ ມີຮູບເງົາໃຫມ່ 8 ເລື່ອງ ທີ່ຈະສະແດງຢູ່ທີ່ ໄອເຕັກມໍ ຊີເນເພຣັກ (ຊັ້ນ8) ໃນວັນທີ່ 21-22 ແລະ 28-29 ເດືອນມັງກອນ, ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຕື່ມອີກໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງໄວໆນີ້. The 1st Japanese […]

No Image

Call For Applications – Asia Leadership Fellow Program 2017

October 7, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ພວກເຮົາຍິນດີຕອນຮັບທຸກໆທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສະຫມັກໂຄງການ “the Asia Leadership Fellow Program 2017”. ມື້ປິດຮັບສະຫມັກແມ່ນ ວັນພະຫັດ ວັນທີ່ 22 ເດືອນ 12 ປີ 2016. ສາມາດເຂົ້າຊົມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້: We welcome your interest in applying for the Asia […]