No Image

ເບີ່ງຮູບເງົາສັ້ນມ່ວນໆ! ທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງໂດຍນັກສຶກສາອາຊ້ຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໂດຍໂຄງການ Action! Asia #04 – Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students Are Now Available Online

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງຮູບເງົາສັ້ນທັງໝົດ 3 ເລື່ອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Action! Asia #04, ມີລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ້ນີ້: Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students 1.”Daily train” (Drama), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/WjWAqqb0n4g 2.”Your […]

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກສຶກສາລາວ ຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Action! Asia! #04

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ຊຶ່ງຈັດໂດຍ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation Asia Center), ໄດ້ລິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 27/2/2018 – 12/3/2018     (14 ວັນ). ຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນັກສຶກສາ 3 ຄົນ ແລະ ອາຈານ 1 ທ່ານ ຈາກປະເທດລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດຮູບເງົາ […]