ການສຳມະນາສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ A symposium focusing on short film industry in Southeast Asia

ວິດີໂອເຕັມສຳລັບການສຳມະນາສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນປະຈຸບັນສາມາດຮັບຊົມທາງອອນລາຍໄດ້ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານ ເທດສະການ “ Short Shorts Film Festival” ແລະ ໂຄງການ ອາຊີ (SSFF & ASIA). ການສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຖືກຈັດຂື້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ການລິເລີ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສອງປີ ໂດຍ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ແລະ SSFF & ASIA.
ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້:http://jfac.jp/en/culture/news/ssff-asia-160920/

Full video for the symposium focusing on short film industry in Southeast Asia is now available online via the Short Shorts Film Festival & Asia (SSFF & ASIA) project. This symposium was organized as a part of 2 year collaborative initiative by The Japan Foundation Asia Center and SSFF & ASIA.
For more information visit the below:http://jfac.jp/en/culture/news/ssff-asia-160920/

Be the first to comment

Leave a Reply